בי”ס ממ”ד “שדי חמד” אמי”ת

מנהל/ת המוסד: יסכה בן סימון

מס' תלמידים: 340

שכבות חינוך: א-ו

כתובת: הקרן 1, מעלה אדומים

טלפון: 02-5352545

פקס : 02-5902318

מייל: sdeychemed@gmail.com

מזכירה ראשית:  פלורנסיה לוברבאום

 

האני מאמין שלנו 

אנו שואפים להעניק לתלמידים שבאים בשערי בית ספרנו חינוך מיטבי לערכי תורה, יראת שמים ודרך ארץ, לזהות יהודית יצוקה וחזקה, למעורבות חברתית בחיי הקהילה, למצויינות במקצועות החול ולחדשנות ויזמות. תפילתנו היא כי תלמידינו יתחנכו על ערכי ישראל סבא ויגדלו להיות יהודים יראי שמים, יפיצו טוב בכל מקום שיגיעו אליו ויצטיינו בכל אשר יעשו.

כמה מילים על בית הספר 

אנו בבית הספר "שדי חמד" מאמינים בשילוב אוכלוסיות שונות, בהטרוגניות ופתיחת השערים לכל תלמיד החפץ ללמוד לאור הערכים שאנו מחנכים אליהם. עם כניסתכם לבית הספר יכולתם לחזות במיקרו קוסמוס של גווני החברה הישראלית. בבית הספר שלנו לומדים תלמידים מבתים תורניים לצד תלמידים מסורתיים. ותיקים לצד עולים חדשים ותלמידים עם חוזקות שונות ותחומי עניין מגוונים. 

 ייחודיות וחדשנות 

א.  הקמת מרחב חדשני M21

ב.  קידום מצויינות והשגים – אנגלית, מתמטיקה, גמרא.

ג.  הכשרה וליווי של מדריך התנהגותי וצוות בין מקצועי לכיתות בהם לומדים תלמידים דיפרנציאלים.

ד. הקמת קהילות חינוכיות לומדות: צוות מו"פ, מורים מובילים.

הצלחות והישגים בשנתיים האחרונות 

א. נתוני מיצ"ב גבוהיים אנגלית ומתמטיקה עשיריון עליון.

ב. פרס חסד וחמד

ג. פרס שגרירים מפתח הלב.

 


“מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת. שהנקודה המרכזית שבה היא לעשות הטוב והישר. מאז החל אברהם אבינו לקרא בשם ד’, הייתה לנו לנחלה, כי כל מה שתהיה מושרשת בלבו של אדם יותר הקריאה בשם ד’, כן יגדל טובו וישרו”.

}אגרות הראי”ה א’ אגרת קע, המכונה “אגרת החינוך{”

חזון בית הספר:

חינוך ערכי:

ביה”ס רואה את  עצמו מחויב לחנך את התלמידים לקיום תורה ומצוות מתוך אמונה ואהבה. זאת באמצעות הקניית ידע נרחב במושגי יהדות שיתן מענה ליכולותיו ולייחודיותו של כל תלמיד.

אקלים מיטבי:

ביה”ס יחנך את התלמידים לתחושת שייכות, נאמנות, מחויבות ואחריות לעצמו ,לחברה, לעם ולמדינה.

ביה”ס יעודד יחסים של כבוד הדדי, שיתופי פעולה וסבלנות בין הורים, מורים ותלמידים

ותשרור בו אווירה של דיאלוג, פתיחות והקשבה תוך שמירה על ביטחונם האישי של התלמידים.

קידום מצוינות ואיכות הלמידה:

ביה”ס מחויב להביא את התלמידים להישגים הנדרשים ב-5 מקצועות היסוד דרך הלמידה הדיפרנציאלית, והקניית כלי למידה שימושיים עכשוויים לטיפוחו כלומדים עצמאיים תוך שאיפה להרחבת הידע והמצוינות בכל התחומים.מתוקף החזון אנו פועלים באופן שיטתי על שמירה על המבנים הקיימים בביה”ס: פיתוח התלמיד ברמת הפרט,  ההישגים הלימודיים,  הפן התורני,  החוויה שבלמידה,  קהילת ההורים וקהילת המורים. אנו רואים בגאווה את חדוות הלמידה בביה”ס, את היכולת של צוות המורים לתת מענה אישי ודיפרנציאלי למגוון הלומדים. אנו אמונים על שימוש מיטבי של השעות הפרטניות וחלוקתן עפ”י הצרכים השונים בין אם מדובר ביכולות גבוהות, ובין אם מדובר בצורך בהעצמה ותמיכה לימודית. לנגד עינינו תמיד הכותרת המתנוססת בכניסה לבית ספרנו: “אין האדם לומד אלא במקום שלבו חפץ” מנווט אותנו לבניית אקלים מיטבי בביה”ס שבו תלמידים יגיעו ברצון ובשמחה לביה”ס וירגישו בו בטוחים, חשובים ורצויים. התלמידים זוכים למגוון התייחסויות המעודדות התנהגות חיובית: חמד של ילד, תעודות הערכה של המנהלת, מצטייני החודש, ועוד. תכנית פיתוח אחריות לימודית הפועלת מזה ארבע שנים בביה”ס הביאה להעצמת תחושת ה”תלמידאות”  ולירידה משמעותית בקשיי התנהגות בכיתה .

גם השנה אנו ממשיכים לפעול על פי המודל הנקרא מודל לפתרון קונפליקטים הבנוי על עקרונות הגישור. כל צוות המורים אמון על מודל זה, ומתחילת השנה אנו מלמדים את התלמידים כיצד לפתור קונפליקטים בדרכי נועם ולהגיע לתחושה של רווח הדדי. המודל בנוי על שלבים, שבהם הילדים יודעים באיזו דרך מתאים להם להירגע, מזהים את רגשותיהם, ולומדים להקשיב במטרה להבין ולסיים את הסכסוך. אנו בטוחים שכלי זה ישמש את הילדים בביה”ס בעזרת תיווך של מבוגר ושעם הזמן ידעו לעשות זאת בעצמם, וכך נחנך לאינטליגנציה בין אישית מיטבית.

קידום למידה משמעותית שתוביל להישגים לימודיים ומימוש עצמי למצוינות

בהסתכלותנו על הישגי המערכת עד כה, כשעינינו נשואות לעבר חזון ביה”ס, קבענו לשנה”ל הזו מטרות ויעדים חדשים המבוססים על הקיים.

במסגרת גיוון דרכי הוראה, אנו ממשיכים לאמץ את תיאוריית האינטליגנציות המרובות בלמידה השוטפת. כמו כן, נושא התקשוב נכנס לביה”ס, והציוד האורקולי בכל כיתה מהווה אמצעי נוסף לחשיפה לתכנים מגוונים בצורות שונות.

קידום מצוינות והישגים לימודיים

אנו חורטים על דגלנו את המטרה לקדם כל תלמיד באשר הוא מהמקום בו הוא נמצא למקום טוב יותר מבחינת למידה. הדבר נמדד בהישגים לימודיים .במבחני המיצ”ב בשנים האחרונות, ביה”ס מגיע להישגים מרשימים שהם הרבה מעל הממוצע הארצי. אנו מגיעים לכך בעקבות עבודה המתבססת על מיפוי הצרכים ובניית תכניות עבודה כיתתיות ופרטניות כאחד. אנו גאים בתלמידים המגלים מוטיבציה גבוהה ללמידה המניבה תוצאות מרשימות. כמו כן, בבית ספרנו צוות מורים מגויס המקדיש מזמנו, יוצר קשרים אישיים מהותיים עם התלמידים ומגלה אכפתיות רבה הן כלפי התלמידים והן כלפי כל הנעשה בבית הספר.

תוכנית התקשוב הבית ספרית

ביה”ס שם לנגד עיניו את הטמעת הטכנולוגיה של המאה ה-21 בתוכנית הלימודים. בכתות בית הספר ובמרחבי הלימוד הותקן ציוד אורקולי המסייע בניהול שיעור מתוקשב. בשיעורים המתוקשבים משתמשים המורים במחשבים ניידים אותם קיבלו ובעזרתם מעניקים לשיעור רובד נוסף ,חומרי לימוד מעניינים , מגוונים, מעשירים .

בית הספר משתמש במערכת מנב”סנט לניהול מערכות חינוכיות לימודיות. מערכת זו גם מנפיקה את תעודות בית הספר המעוצבות.

הצוות הלימודי בבית הספר משתמש במערכת גם להעלאת משימות לימודיות שונות ומגוונות המשמשות גם הערכה חלופית. השימוש בכלי התקשוב בא לידי ביטוי באופן משמעותי בתקשורת בין מורים לתלמידים בחודשי החופש הגדול. בחודשיים אלו שולחים המורים לתלמידים משימות שונות מענייני דיומא ומגיבים עליהם. השנה, בתקופת מבצע “צוק איתן” יצרנו קשר במערכת הבית ספרית המתוקשבת , עם ילדי הכיתות והתייחסנו לתחושות השונות, למחשבות והגיגים הקשורים למבצע.

“והעמידו תלמידים הרבה”

במסגרת ההעצמה התורנית, הוכנסו פעילויות שמטרתן להאהיב את התורה ואת המצוות על התלמידים השונים. אוכלוסיית ביה”ס ששמה החביב עלינו היא“ מיני ישראל” בנויה מרבדים שונים של האוכלוסייה הישראלית הטיפוסית. בהיותנו בית ספר ממ”ד אנו מכילים בתוך בית החינוך שלנו ילדים הבאים מסגנונות שונים של ניהול בית דתי. ברצוננו לחשוף את כל התלמידים לתכני היהדות בצורה חווייתית כך שיינטע בהם הגרעין אותו ימשיכו לטפח בהמשך. אנו לא יוצאים מנקודת הנחה של דברים הברורים מאליהם, ודואגים להדגיש נושאים בסיסיים דרך הערוצים השונים.

“לאורם נלך” – פתוח זהות ציוני דתי

במסגרת הדגש התורני, אנו דואגים לחשוף את התלמידים לדמויות מופת של רבנים חשובים. בחודש כסלו, אנו נוהגים ללמד את התלמידים על הרב חזקיהו מדיני זצ”ל המכונה ה”שדי חמד”, שעל שמו נקרא ביה”ס. התלמידים לומדים על אישיותו המיוחדת, מידותיו הנעלות, מפעל חייו ועשייתו הרבה. ביום פטירתו אנו נוהגים ללמוד משניות לזכרו.

בנוסף ללימוד על הרב מדיני, התלמידים לומדים על דמויות החמ”ד הרב והרבנית גורן.

נעסוק בנושא בדרכים יצירתיות ומגוונות דרכם יטמיעו הילדים את ערכיהם של הרבנים, דרך חייהם והנהגותיהם. אנו שואפים לכך שבעקבות הלימוד יתרחשו שינויים התנהגותיים אצל הילדים והם יוכלו להידבק בדרכיהם של הרבנים עליהם למדנו.

מסע הרבנים

במסגרת שבוע החמ”ד הנהגנו בבית הספר את “מסע הרבנים”. בדומה למסע הרבנים שערך הרב קוק זצ”ל במושבות הראשונות, הגיעו לחצר בית הספר תהלוכה של רבנים ממעלה אדומים ומחוצה לה. את הרבנים אנו מקבלים באופן חגיגי, וזו חוויה הנחרטת בלבנו כל שנה מחדש. תלמידינו הלבושים בחגיגיות ודגלי ישראל בידיהם, מקבלים את הרבנים לקול נגינתה של תזמורת ביה”ס כשברקע תקיעות שופר, והילדים ביחד עם הרבנים פורצים בריקודים שמחים.

תלמידי ביה”ס מופיעים בפני הרבנים בתכנים תורניים: שינון פסוקים מהתורה, דקלומים, ריקודים ועוד. הילדים זוכים להתברך על ידי הרבנים, ולארח אותם בכיתותיהם. חוויה בלתי נשכחת זו שתתמסד מעתה בביה”ס בודאי תביא להפנמת מעמדו המיוחד של הרב, ומקומו בחיי היומיום של היהודי כמקור השראה רוחני וכסמכות הלכתית. הילדים לומדים זו מקרוב כשהם נפגשים עם הרבנים מתוך חוויה מעצימה ועם טעם של עוד.

פתוח אקלים מיטבי

בבית הספר פועלת מועצת תלמידים.

המועצה נבחרת מתלמידי כיתות ד’-ה’-ו’. התלמידים בוחרים את נציגיהם למועצת התלמידים בבחירות דמוקרטיות המחקות את מערכת הבחירות לכנסת. לקראת הבחירות כותב כל מועמד נאום בחירות ומפרסמו בלוח המוקדש לכך בכיתה. לעיתים מגיע ראש העיר לשוחח עם המועמדים ולהחליף עמם רעיונות לגבי חשיבות תפקידם. לאחר הבחירות, חברי המועצה מכינים יחד פעילויות שונות במפגשים משותפים ומעבירים אותן בהפסקות עשר בימי שישי. את הפעילויות מעבירים חברי המועצה לכל התלמידים בדוכני הפעלה הממוקמים לאורך פרוזדור בית הספר.

חברי מועצת התלמידים משמשים גם כמנהיגות ירוקה ועוסקים בפיתוח המודעות לשמירה על איכות הסביבה.

חברי מועצת התלמידים מביאים, בדרכים אלו ובעוד אפשרויות שונות, את יכולותיהם וכשרונותיהםלידי ביטוי תורמים לתלמידי בית הספר ונתרמים בעצמם, חווים את משמעות הנתינה ומעצימים את תחושת השייכות שלהם לבית הספר.

פיתוח זהות ציונית דתית לאומית

התכנסות בימי שישי בבוקר

בבית הספר מתקיים מפקד בוקר בכל יום שישי. מפקד זו מכוון לפיתוח גאווה לאומית לצד גאווה השתייכות לבית ספר השייך לזרם הדתי לאומי .

בכל מפגש מסוג זה, דגל ישראל מונף בראש התורן, התלמידים שומעים דברי אקטואליה מפי המנהלת, דבר מפרשת השבוע מרב ביה”ס, וציון התלמידים המצטיינים של אותו שבוע. תלמידי מועצת התלמידים מציינים ומברכים את הילדים החוגגים יום הולדת באותו שבוע, והכל מסתיים בשירת ההמנון ו”אני מאמין”.

מוזיאון חי

ניצול תקופת סוף השנה, בה המתח הלימודי יורד מטבע הדברים ללימוד מעשיר של תכניות שהן מעבר לתכנית הלימודים, הפך למסורת בבי”ס “שדי חמד”. בתקופה זו אנו עוסקים בנושאים הקשורים בהקמת המדינה,  ובהשתייכותנו אליה.  הנושאים שנלמדו עד כה:  צעדים בתקומה ,קיבוץ גלויות ו”לבנות ולהיבנות בה”. מתוך הנושא הכללי, נגזרים תתי נושאים, המתחלקים בין הכיתות.  כל כיתה מעמיקה בלימודה את הנושא שלה,  יוצרת,  כותבת,  קוראת,  שרה,  רוקדת ובסופו של דבר מעצבת את הכיתה כחדר במוזיאון העוסק בנושא הזה. משנה לשנה כוחנו עולה ,וכל ביה”ס דומה למוזיאון מדהים ומרהיב. ה”סוכריה” במוזיאון הוא החלק ה”חי” שבו. תלמידי כיתות ה לומדים על דמויות הקשורות למדינה – מנהיגים, מצביאים, משוררים, סופרים, אנשי רוח ותורה. התלמיד חוקר חקירה מעמיקה את הדמות ומעצב פלקט המציג אותה. ביום השיא בו נפתחים שערי המוזיאון התלמיד מתחפש לאותה דמות ומסתובב במתחם המוזיאון ומדבר  מ”גרונו”  של אותו אדם.  התלמידים מתכוננים לכך בהתלהבות ומשקיעים מרץ רב בהכנות .ללא ספק, למידה בצורה זו שיש בה חוויה רגשית עצומה, היא למידה בלתי נשכחת. אותם התלמידים הפנימו את הנושא על כל היבטיו, ואנו בטוחים שמידע זה יישמר אצלם לאורך ימים ,הרבה יותר מאשר לימוד קונבנציונאלי מתוך ספרי הלימוד, הלוח והמחברת.

אנו מתכוונים להמשיך בפעילות זו כמסורת ביה”ס כשבכל שנה ייבחר נושא חדש שמהווה המשך לנושא הקודם. כך התלמידים ייחשפו בצורה חוויתית לערכים לאומיים, ותורניים כיאה לבי”ס ממלכתי דתי במדינת ישראל.

“עולם חסד ייבנה”

בבית הספר קיימת אווירה מיוחדת של נתינה המתחילה ממתן צדקה למטרות הקשורות בתלמידי ביה”ס בחדר המורים .

גם התלמידים לומדים על הנתינה ועל חשיבות מצוות צדקה. במסגרת “שבוע החסד” כל כיתה לומדת על מידת החסד ועל הנתינה. עם סיום תהליך הלימוד, נערך בביה”ס יריד בו נמכרים חפצים שהתלמידים מביאים מביתם, או פריטים אותם מכינים בכיתה או בשיעורי אמנות. כל הפריטים נמכרים במחירים  המתאימים לכל כיס, כך שבאי היריד יכולים לצאת בידיים מלאות תמורת סכומים נמוכים יחסית. כל ההכנסות קודש למטרת צדקה אותה בוחרת מועצת התלמידים של ביה”ס.

תכנית הסייבר

בבית הספר תתקיים תכנית ללימודי מצוינות בסייבר וטכנולוגיה. הלימוד מורכב מלימוד עיוני ,חוויתי ומעשי. במהלך התכנית התלמידים ירכשו ידע בנושא מדעי המחשב, עולם המייקינג, פרקים נבחרים בסייבר, עולם התקשורת וההצפנות, תכנות משחקי מחשב ועוד .

“שיקום קריאה באנגלית”

תוכנית נוספת היא “שיקום קריאה באנגלית” לשכבות ד’-ה’. ב”ה התלמידים שלקחו חלק בתכנית רכשו מיומנויות קריאה והעשירו את אוצר המילים .

“עוצמה לכל”

בתחום העברית נפעיל את תכנית “עוצמה לכל” התכנית פותחה בביה”ס לחינוך של האונ’ העברית ובו משתתפות תלמידות כתות ב’ וחונכות מכתה ה’. בתום השנה, ניתן להצביע על התקדמות מובהקת ומשמעותית בקריאה ובהבנת הנקרא של התלמידים המשתתפים בתוכנית  .

מודל היישובי

כל תלמידי כיתות ד-ו לומדים לנגן בכלי נגינה: כלי נשיפה וכלי מיתר במסגרת המודל היישובי .פרויקט זה מנוהל על ידי מנהל הקונסרבטוריון, פרופסור בנימין שפירא. בשנה שעברה, תלמידי ביה”ס נבחרו במקום הראשון בתחרות בין תזמורות. אנו רואים חשיבות רבה בפיתוח תחום זה ,וזיהוי כישרונות מיוחדים, שמעצימים את התלמיד ומובילים אותו להצלחה גם בתחומים נוספים.

פתוח שותפות ערכית משמעותית עם התלמידים וקהילת ההורים

אנו רואים את ההורים כחלק בלתי נפרד מהעשייה הבית ספרית. אנו מהווים חוליה בשרשרת גידול הילדים כשהחוליה המרכזית היא הבית והמשפחה בה גדל הילד. לא בכדי אנו רואים את עצמנו ומכנים את עצמנו “משפחת שדי חמד” וזה אכן המודל שלנו .

אנו משתפים את ההורים בנעשה, ומתלבטים יחד עמם בסוגיות הקשורות לחינוך ולעשייה הבית ספרית, במסגרת ועדת היגוי של בית הספר וכן בהנהגות כיתתיות.

גם את התלמידים אנו מקפידים לשתף בשיקולי הדעת ושואפים שיבינו את הרציונאל החינוכי העומד בבסיסם של המנהגים בבית הספר וזאת מתוך אמונה כי ההבנה משפיעה לחיוב על האווירה והמשמעת. לשם כך, מתקיים מפגש קבוע בין מנהלת בית הספר לבין קבוצות תלמידים שונות ובהם משמיעים התלמידים את דעתם באופן חופשי וזוכים לאוזן קשבת, להסבר ולמענה.  בנוסף ,מתקיימות בבית הספר סדנאות לכיתות ה’-ו’ , בהם דנים בנושאים חברתיים וערכיים המתעוררים ועולים מתוך צרכי השטח עצמו. את הסדנאות מוביל צוות בית הספר: המנהלת, הסגנית, היועצת והפסיכולוגית. המפגשים מתקיימים אחת לשבוע לאורך השנה בקבוצות קטנות בהם מתקיים שיח מכבד ומאפשר .

“עץ חיים היא למחזיקים בה. דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום”.

ב”משפחת שדי חמד”, אנו שמים לנו כמטרה להצמיח תלמיד בעל ידע עולם עשיר המחובר מתוך אהבה אל התורה ואל המצוות. אנו מאמינים בדרך החווייתית, בדרך היחידנית, ומתוך תחושת שליחות עמוקה מכוונים להביא כל תלמיד למקום בו היכולת וביטוייה נפגשים.

תרצו לשתף?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

יש לך מה לומר?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

משחקי חשיבה

משחקי חשיבה – לפני פסח התקיימה תחרות אזורית במשחקי חשיבה במבשרת בהשתתפות 30 בתי ספר. יישר כוח לביה"ס מעלה התורה לבנים על זכייתם במקום הראשון

קרא עוד »
דילוג לתוכן