חטיבת הביניים “אורט תעופה וחלל”

מנהל המוסד: בני אדרי

מס' תלמידים: 602

שכבות חינוך: חטיבת ביניים

כתובת: מדבר יהודה 13 מעלה אדומים

טלפון: 02-5354040

פקס : 02-5357397

מייל: dekelvb@gmail.com

מזכירה ראשית:  רונית בכר

האני מאמין שלנו 

החזון הבית ספרי של חט”ב אורט “תעופה וחלל”  מורכב מחמישה רכיבים: בוגר החטיבה יהיה- אדם ערכי- חינוך לכבוד האדם, פעיל קהילתי ומוביל חברתי, התלמיד במרכז – מענה אינדיבידואלי לכל תלמיד, שואף למצוינות.

כמה מילים על בית הספר 

חטיבת הביניים אורט תעופה וחלל, לשעבר- דקל וילנאי ב'- החטיבה הראשונה והוותיקה שהוקמה בעיר לפני יותר מ-30 שנה, ממשיכה לגדל דורות של בוגרים, באקלים בטוח, נעים ומכבד. בוגרים ערכיים ותורמים לקהילה.  רבים מהבוגרים שלנו הם כבר הורים לתלמידים בחטיבה, תושבים גאים של מעלה אדומים.

 ייחודיות וחדשנות

א.  כיתות מופת קלאסי- כיתת מצטיינים בכל שכבה, בתחומי המדעים.

ב.  כיתות מופת דיפלומטי- כיתת מצטיינים בכל שכבה בתחומי השפות והדיפלומטיה

ג.  מגמה מדעית טכנולוגית- טיפוח תלמידים מצטיינים במדעים בעלי מוטיבציה לימודית גבוהה.  תלמידי המגמה לומדים במסלול מיוחד בקבוצה נפרדת, במקביל לשאר התלמידים. כמו כן מקבלים התלמידים תגבור בסוף יום הלימודים במקצועות: פיזיקה, רובוטיקה ומתמטיקה. 

ד. שילוב והשתלבות- מערך נרחב של איתור וטיפול בתלמידים שוני צרכים. דוגמאות- תכנית אל"ה, תכנית השילוב, קבוצות רגשיות, טיפול באמנות, טיפול באמצעות בעלי חיים, רכיבה על סוסים, ועוד.

ה. מרכז למידה בית ספרי- ייחודי- אחר הצהריים לתגבור וסיוע לימודי, ע"י מורי בית הספר.

הצלחות והישגים בשנתיים האחרונות 

א. שיפור במבחני המיצב ושאר  המבחנים החיצוניים.

ב. ירידה במספר הילדים המופנים לוועדות השמה.

ג. הקמת מערך "שילוב והשתלבות"- מערך הנותן מענה נרחב ביותר לתלמידים שוני צרכים.

 

 

 

החזון הבית ספרי

החזון הבית ספרי של חט”ב אורט “תעופה וחלל”  מורכב מחמישה רכיבים:

אדם ערכי – חינוך לאהבת האדם, אהבת הארץ, אזרחות טובה, קבלת אחריות, יוזמה, מעורבות חברתית ופיתוח הנתינה.

פעיל קהילתי ומוביל חברתי – חטיבת הביניים “אורט תעופה וחלל” תהיה פתוחה לקהילה ותשאף לשלב את כל המערכות התומכות של הקהילה בבית הספר, תוך קיום דיאלוג פתוח בין כל באי ביה”ס והקהילה. כמו כן נשאף לפיתוח מנהיגות צעירה בין התלמידים .

התלמיד במרכז – התייחסות לתלמידי שוני צרכים. מענה אינדיבידואלי לכל תלמיד. מתן אפשרות לכל תלמיד לבטא את יכולתו במגוון אפשרויות הערכה. למידה בין תחומית המקנה מיומנויות ואסטרטגיות למידה המפתחות את הלומד העצמאי.

שואף למצוינות – חטיבת הביניים “אורט תעופה וחלל” תשאף לפתח לומד עצמאי בעל כלים וידיעות רחבות כלפי יכולתו. תפתח ותקדם שאיפה למצוינות. גיוון ושיפור דרכי הוראה והתמקצעות מורים, מתוף שאיפה למצות את יכולתם המקצועית – חינוכית .

כבוד האדם הוא רכיב המרכזי והעיקרון המנחה שממנו נובעים  שאר רכיבי החזון על מטרותיהם ויעדיהם.

אמנת בית הספר

חובות סטנדרטים לתרבות ולאקלים של ביה"ס זכויות
לכל חבר בקהילת בית הספר החובה לשמור על בטחון הזולת. מוגנות לכל חבר בקהילת בית הספר הזכות להרגיש מוגן ובטוח.
לכל חבר בקהילת בית הספר החובה להתייחס בכבוד לזולת ,ולאפשר לו להרגיש שייך ומעורב. תקשורת בין אישית וקשר בין באי בית הספר לכל חבר בקהילת בית הספר הזכות לקבל יחס מכבד והוגן ,ולהרגיש שייך ומעורב.
לכל חבר בקהילת בית הספר החובה לגלות אחריות בתהליכי הלמידה,  תוך שמירה על כללי המסגרת . אקלים לימודי לכל חבר בקהילת בית הספר הזכות ללמוד ולהתקדם בהתאם ליכולותיו,  תוך העצמת תחושת המסוגלות שלו.
לכל חבר בקהילת בית הספר החובה לאפשר לכל תלמיד לקבל מענה לצרכיו הייחודיים. מענה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים לכל חבר בקהילת בית הספר הזכות לקבל מענה לצרכיו הייחודיים.
לכל חבר בקהילת בית הספר החובה לשתף פעולה בתהליכי הלמידה ובתחומי הפעילות המוגדרים,  בזיקה למכוונות קהילתית. יחסי גומלין בין בית הספר

להורים ומכוונות לקהילה

לכל חבר בקהילת בית הספר הזכות להשתתף ולהיות מעורב בתחומי הפעילות המוגדרים ,בזיקה למכוונות קהילתית.
לכל חבר בקהילת בית הספר החובה לשמור על סביבה נקייה ,מטופחת ובטוחה. סביבה פיזית של בית הספר לכל חבר בקהילת בית הספר הזכות להיות בסביבה נקייה ,מטופחת ובטוחה.
לכל חבר בקהילת בית הספר החובה להשתתף בפעילויות החברתיות המעודדות מעורבות חברתית. למידה רגשית וחברתית לכל חבר בקהילת בית הספר הזכות   להשתתף             בפעילויות חברתיות, לרכוש ערכים ולתרום לקהילה.

פדגוגיה ותוכניות לימודים

תכנית הפעילות הבית ספרית מבוססת על התכנית האסטרטגית של משרד החינוך.

ומדגישה  את התחומים הבאים:

  • חינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים.
  • קידום מצוינות ואיכות הלמידה.
  • שיפור מתמיד של האקלים הבית ספרי.

יעדי בית הספר לשנה”ל תשע”ז:

שיפור הישגים לימודיים: שיפור עקבי בהישגים הלימודיים.

שיפור מיומנויות למידה: ארגון הלמידה, פיתוח מיומנויות ואסטרטגיות למידה על-מנת ליצור שפה אוריינית אחידה בבית הספר, במטרה לקדם את ההישגים הלימודיים.

יצירת אקלים מיטבי:  בית הספר יפעל להשגת מטרותיו מתוך מגמה לשמור על כבוד האדם וליצור אקלים בית ספרי המצמצם אלימות.

חינוך חברתי – קהילתי : קיום דיאלוג מיטבי בין כל קהילת בית הספר תוך הקנייה ופיתוח של ערכי כבוד האדם וחיזוק תחושת השייכות והמחויבות של כל באי בית הספר              .

יוקמו וועדות קהילתיות שמטרתן ליצור אינטראקציה חיובית בין באי בית הספר.

בית הספר כסביבה מתוקשבת : הטמעת התקשוב במערך הלמידה בבית הספר.

המערכת הפדגוגית בבית הספר:

בראש המערכת הפדגוגית עומדים מנהל ביה”ס והמנהל הפדגוגי. כל מקצוע הנלמד בבית הספר ,מנוהל ומטופל על-ידי צוות מורים המתמחה בו. בראש כל צוות עומד רכז מקצוע שאחראי על המקצוע ועל הנלמד בו בכל היבטיו. צוותים אלו נפגשים במהלך חופשת הקיץ ונערכים לקראת שנת הלימודים. צוותי המקצוע מכינים תכנית עבודה המבוססת על תכנית הלימודים של משרד החינוך.

תכנית העבודה מפורטת לפריסה שבועית לכל מורה ולכל קבוצות הלימוד.

צוות המקצוע מעבד את  יחידות הלימוד בהתאם לתוכנית העבודה אשר מביאה בחשבון את השונות בקרב התלמידים , את התכנים, המיומנויות והפעילויות, עוקבים אחר התקדמותם ומבצעים משוב והערכה באופן שוטף. במהלך השנה מקיימים צוותים אלה ישיבות  קבועות, בהם דנים, משתלמים ,מתעדכנים ומתאמים את עבודתם המקצועית.

תכניות מתמשכות בבית הספר:

תהליכי חקר והוראה בין תחומית.

תכנית שלהב”ת- שילוב לימודי ההבעה בכל מקצועות הלימוד.

תכנית אל”ה – לטיפול פרטני במקצועות ההבעה לכיתה ז.’שילוב “הלימודיה” בביה”ס, לשם שיפור הישגי התלמידים.

תכנית קדם עתידים להעצמת התלמידים המצטיינים.

מרכז למידה בית ספרי, אחר הצהריים לתגבור וסיוע לימודי.

כיתות מופ”ת:

בבית הספר פועלות  כיתות מופ”ת בכל השכבות. אלו כיתות לתלמידים מצטיינים הפועלות בשיתוף עם עמותת מופ”ת. תלמידי הכיתות עמדו במבחני מיון והשתתפו במכינה מיוחדת בחופשת הקיץ.

כיתת מופ”ת הינה מסגרת חינוכית ייחודית, בה מופעלות תכניות לימודיות וחינוכיות השמות דגש ,על התחום הרגשי וההתנהגותי, על פיתוח תחושת המסוגלות של הלומד, טיפוח היכולת לראות בקושי הזדמנות לשיפור ומנוף לצמיחה וטיפוח המנהיגות האישית. ברמה החברתית – על חינוך למחויבות ומעורבות חברתית, רגשיות לזולת, ערבות ותמיכה הדדית, וטיפוח מנהיגות צעירה .

יתרונה הגדול של כיתת מופ”ת הינו בתהליכים החברתיים המתרחשים בה, ובאקלים החברתי החיובי והתומך המתהווה בה .

תכניות מופ”ת בחינוך הפורמאלי בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים מחוייבות ונאמנות לתכניות הלימודים של משרד החינוך בתוספת העשרה והעמקה, בדגש על פיתוח חשיבה לוגית ויצירתית והוראה בגישת החקר והגילוי.

תלמידי הכיתות משתתפים בקורסי הכנה לאוניברסיטה בכיתה ח’, ואף בקורסים אקדמיים של האוניברסיטה העברית גבעת רם ירושלים, בכיתה ט.’

מגמה מדעית טכנולוגית:

טיפוח תלמידים מצטיינים במדעים בעלי מוטיבציה לימודית גבוהה.  תלמידי המגמה לומדים במסלול מיוחד בקבוצה נפרדת, במקביל לשאר התלמידים. כמו כן מקבלים התלמידים תגבור לימודים זזבסוף יום הלימודים במקצועות מדעיים ומתמטיקה.

חינוך חברתי וקהילתי

החינוך החברתי – קהילתי שם במרכז תפיסתו את הדגש על התהליך החינוכי, המתקיים בבית הספר, בבית ההורים ובקהילה. בבית הספר מתקיימים יחסי גומלין בין כל הבאים בשעריו: מורים ,הורים, תלמידים ונציגי הקהילה.

מטרות החינוך החברתי – קהילתי

יצירת דפוסי הידברות וקבלת החלטות משותפות בין קהילת בית הספר לבין קהילת העיר.

לזמן לבני הנוער התנסויות במעורבויות חברתיות.

לטפח מנהיגות חברתית – קהילתית וחינוך למעורבות בחיי הקהילה ולמחויבות לקהילה.

להביא לניצול מירבי של משאבי בית הספר והקהילה למען טיפוח פעילויות לטובת הכלל.

תרצו לשתף?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

יש לך מה לומר?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אלמוג

בי"ס ממלכתי אלמוג – תל"י

מנהלת ביה"ס: הגב' מורן אבני מפקחת ביה”ס: הגב’ אינה זלצמן שנת הקמה: שנת תש"ע כתובת ביה"ס: רח' אלמוג 2 מעלה אדומים טלפון02-5905816 : פקס02-5905195 :

קרא עוד »
דילוג לתוכן