תפריט

בית הספר חטיבת הביניים דקל וילנאי אורט

מנהלת בית הספר: רותי כהן

בבית הספר לומדים כ – 630 תלמידים המחולקים ל- 3 שכבות גיל:

בשכבת ז  :’8 כיתותבשכבת ח :’7 כיתותבשכבת ט :’8 כיתות

בבית הספר קיימות כיתות רגילות, כיתות מקדמות, כיתות תקשורת וכיתות מצטיינים.

לכל שכבה צוות הכולל: רכזת שכבה, יועצת, רכזת חברתית – קהילתית, מחנכים ומורים מקצועיים.

הנהלת בית הספר:

סגנית מנהלת: מרגלית רוןסגנית מנהלת ואחראית מערכת: עידית מעוזרכזת פדגוגית: אורלי ממן

רכזות השכבה: מרי חזן  (ז’), חנית בטאט מיארה (ח’), רווית אדריאן  (ט)’יועצות: יעל חרל”פ  (ז’ ו- ח’), אליה הילו (ט’+ חינוך מיוחד) רכזת חינוך מיוחד: אליה הילוצוות המנהלה:

מנהלת אדמיניסטרטיבית: בטי נחוםמזכירת בית הספר: שרונה נגדימזכירות: תקוה דדון ורותם נעים.

מנהלת חשבונות: פאני אלדדלבורנט מחשבים: ניסים אמויאלאב בית: חנוך קליניאןשמר: פנחס מחסומי

מספר טלפון בית הספר: 5902167, מספר פקס: 5902271כתובת הדואר האלקטרוני: dekel@vilnai.ort.org.il  אתר האינטרנט:  vilnai.ort.org.il

חזון בית הספר

בית הספר דקל וילנאי אורט יהווה בית תומך ומאתגר, יעודד לצמיחה, יכוון למצוינות אישית ויפעל לפיתוח מנהיגות בחברה ובקהילה.

בית הספר יפעל לפיתוח סקרנות, יצירתיות ותאוות דעת ויפרוש קשת רחבה של תחומים להרחבת אופקים ולביטוי אישי.

קהילת בית הספר תקיים סביבה בריאה, בטוחה ומכבדת ותעניק תחושת שייכות ויחס חם לכל באיה.

בית הספר דקל וילנאי אורט יחנך לערכי הדמוקרטיה ואהבת האדם, העם והארץ ויפעל להעמקת הזיקה למדינת ישראל ולמורשת היהודית.

מטרות בית הספר והעבודה הערכית הפדגוגית, נגזרים מחזון בית הספר ומכוונים להגשמתו ובזה הייחוד והיעוד שלנו.

המטרות המרכזיות:

 • יצירת בית חם עבור כל באי בית הספר על ידי טיפוח אקלים קהילתי שיושתת על ערכי ההכלה.
 • פיתוח הצטיינות ומנהיגות על ידי ביסוס תהליכי הלמידה על פי הצרכים השונים של כל תלמיד ותלמידה למען קידומם, מיצוי היכולת העצמית שלהם ושאיפה למצוינות אישית ובית ספרית.
 • הטמעת הלמידה המשמעותית בכל תחומי הדעת וכחלק מהתרבות הבית ספרית.
 • המשך קידום מטרות קודמות תוך שילובן בתכנית הפדגוגית, הייעוצית והחברתית.

בשנת הלימודים תשע”ז נתמקד בשתי מטרות בעשייה הבית ספרית:

 1. 1. חיזוק תחושת השייכות של כלל קהילת בית הספר –
 2. 2. מצוינות ומנהיגות- אחריות המורה להובלת הכיתה להצלחה תוך עמידה ביעדים:

בו בזמן נמשיך להטמיע מטרות שהחלנו ביישומן בשנה שעברה

התכנית החברתית – לימודית – ייעוצית מושתתת על החזון הבית ספרי והערכים הנגזרים ממנו .

לכל שכבה יסוד מארגן שעל פיו גובשו התכנים והערכים הנלמדים לאורך השנה.

היסוד המארגן בשכבת כיתות ז’:  הזהות  (אישית, יהודית, ישראלית). ופיתוח כישורי מנהיגות עצמית.

היסוד המארגן בשכבת כיתות ח’: מנהיגות אישית וחברתית תוך התייחסות לייחודי, למיוחד ולשונה .

היסוד המארגן בשכבת כיתות ט’: בחירה מתוך אחריות  לצד מנהיגות חברתית וקהילתית .

חינוך חברתי קהילתי:

תחום החינוך החברתי – קהילתי, בשילוב עם התחום הפדגוגי, מופקד על טיפוח זהותו של התלמיד ,בשנות ההתבגרות שלו בבית הספר העל יסודי כיחיד וכחלק מקבוצה.

בבית הספר הקהילתי קיימות שותפויות בין אוכלוסיית בית הספר והקהילה.

הנהלה, מורים, מנהלה, תלמידים, הורים, הרשות המקומית והקהילה. השותפויות קיימות במספר תחומים: לימודי חינוכי, תרבותי, חברתי, ערכי, איגום משאבים ועוד. כל זאת על פי צרכיהם, רצונם ויכולתם של בית הספר והקהילה למען קידומם, אחדותם ורווחתם של השותפים.

מטרות החינוך החברתי – קהילתי – ייעוצי

יצירת דפוסים של הידברות וקבלת החלטות משותפות בין קהילת בית הספר וחברים בקהילה מתוך דיאלוג מכבד.

הטמעת ערכים חברתיים, לימוד ערכי החברה היהודית – ישראלית ומורשתה תוך דגש על המחויבות בין אדם לחברו ובין אדם לקהילה בה הוא חי. לזמן לבני הנוער התנסויות חברתיות, מעורבות בקהילה ונתינה לקהילת בית הספר ולמדינה כולה.

העשרה תרבותית והרחבת אופקיו של התלמיד בתחומי אומנות שונים.

טיפוח מנהיגות נוער.

גיוון דרכי למידה והעמקת חווית הלימוד.

פיתוח מיקוד שליטה פנימי – הקניית כלים ומיומנויות לפיתוח גבולות פנימיים המאפשרים צמיחה אישית, הכלה ופיתוח אחריות אישית להתמודדות עם קשיים ולחצים מהסביבה.

פיתוח כלים לזיהוי האמצעים המניעים את התלמיד לעשייה ושימוש בכלים אלה להגברת המוטיבציה וללמידה.

שכבת כיתות ז’

בשכבה זו יוקנו לתלמידים הערכים עליהם מושתת ה”חזון ”של בית הספר. התלמידים יכירו את נורמות ההתנהגות המקובלות בבית הספר, הרגלי העבודה ומיומנויות הלמידה .

בשיעורי המחנך נעסוק בהרחבה בנושא המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים ובהסתגלות התלמיד לחטיבה.

התכנית הערכית – ייעוצית לאורך השנה כולה תעסוק בערכי חברות ואחריות המושתת על ערכי כבוד האדם תוך התייחסות נוספת לנושא הזהות האישית – יהודית –  ישראלית של התלמיד. כמו כן יכירו הילדים את המושג מנהיגות, ירכשו כישורי הנהגה ויהיו שותפים בנבחרות מנהיגות כיתתיות ,שכבתיות ובית ספריות.

גם נושא בני המצווה יושתת על ערכים אלו:  טקסי ההתבגרות בחברות שונות בכלל

וביהדות בפרט. נעסוק במשמעות המעבר והאחריות מילדות לבגרות בהקשר האישי, הדתי והלאומי.

התלמידים ייצפו בהצגות ובמופעים הקשורים לתכנית הלימודים.

התלמידים יכתבו עבודת חקר בנושאים הקשורים למורשתם המשפחתית -היהודית.

התלמידים יעסקו בהיבטים הפיסיולוגיים של גיל ההתבגרות ובנושא תקשורת וחברותתוך שימת דגש על נושא כבוד האדם, נתינה והיחסים שבין אדם לחברו.

במסגרת “ מניעת התמכרויות ”יעסקו התלמידים בנושא העישון – סכנות, מניעה, לחץ חברתי ,לקיחת אחריות על מעשיי וכדומה.

שכבת כיתות ח’

בשנה זו נעסוק בפיתוח אחריות אישית וחברתית קולו של האחר בחברה הישראלית כערך המבטא את הסובלנות שבכבוד האדם.

כחלק מהטמעת החזון הבית ספרי נלמד על הייחודיות והמיוחדות של כל אחד מאיתנו.

נלמד לקבל את השונה מאיתנו כביטוי לסובלנות ולשמירה על כבוד האדם נלמד גם על חריגויות ומוגבלויות שונות.

נעסוק בערך אחריות אישית, הובלה עצמית כפרט וכחלק מהקבוצה, נפתח בלימוד יוזמה, הובלה ואחריות לקבוצה. את כל אלה נקשר לנושא המנהיגות תוך למידה וסיגול כישורי מנהיגות וכלים להנהגה חיובית ולהובלה. התלמידים ייקחו חלק בנבחרות של מנהיגים בכל מעגלי בית הספר.

בנושא הקשר בין המינים יעמיקו התלמידים בתחומים כגון חברות, אהבה, גבולות, במגע ושינויים פיסיולוגיים ונפשיים בגיל ההתבגרות.

בהמשך לנושא מניעת התמכרויות נעסוק ב”מניעת השימוש באלכוהול: הסכנות הטמונות בשתיית אלכוהול, לחץ חברתי וההתמודדות איתו – כל זאת תוך התייחסות לנושא האחריות האישית.

ערך הכבוד, היכולת להנהיג ולשאוף להצטיינות ולמצוינות יהיו חוט המקשר בין כל התכנים לעשייה החינוכית, הייעוצית, החברתית והקהילתית.

שכבת כיתות ט’

שכבת כיתות ט’ הינה השכבה הבוגרת בחטיבת הביניים.

הדגש החינוכי – חברתי עובר מן הפרט, התלמיד, אל החברה כחלק מהחזון הבית ספרי.

התלמידים יעסקו בנושא  קבלת החלטות לצד מנהיגות חברתית וקהילתית.

הנושאים הייעוציים כמו התמכרויות ויחסים בן המינים , משמעות הבחירה וקבלת החלטות ביחס לעצמי ולסביבה שלי , ילמדו לצד הנושא המרכז, מנהיגות, כיצד אני נוהג ומנהיג את עצמי ובד בבד מנהיג את הסובבים .

במהלך שיעורי החינוך יודגש גם ערך ו”נשמרתם לנפשכם” , זהירות בדרכים .

את הנושאים הייעוציים ילמדו באמצעות שיעורי מחנך, סדנאות והרצאות בתוך ומחוץ לבית הספר .כמו כן התלמידים יקבלו הדרכה בנושא קבלת החלטות ומשמעות הבחירה על מנת לסייע להם בנושא ההכוון לקראת הרישום לחטיבה העליונה.

העשרה תרבותית:

במהלך שלוש השנים בחטיבת הביניים יצפו התלמידים בהצגות תיאטרון מגוונות, בהופעות מחול ,מוסיקה בסגנונות שונים (ג’אז, רגיי, קלאסי), ייפגשו עם סופרים ויוצרים ויתוודעו ליצירות פרי עטם .

בתכנון הפעילות החברתית יינתן מקום ליוזמה של תלמידים והורים.

רעיונות לפעילות חברתיות ותרבויות במסגרת הכיתה או במסגרת השכבה יתקבלו בברכה ויזכו לשיתוף פעולה מצד צוות בית הספר.

מסגרות ביטוי והעשרה

בבית הספר פועלות מסגרות ביטוי והעשרה שונות במגמה להיענות לצרכים המגוונים של התלמידים ,לאפשר שונות וביטוי בתחומים שונים וליצור סביבה תומכת ומעצימה.

מועצת תלמידים:

במועצה הבית ספרית שותפים נציגים מכל כתה שנבחרים על-ידי חבריהם בהליך בחירות דמוקרטי .

חברי המועצה מייצגים את חבריהם ומקדמים נושאים שמעלים כלל תלמידי בית הספר.

תוכנית מצוינות:

בכל שכבה קיימת כיתה מואצת בה שובצו תלמידים שאותרו ונבחרו על פי קריטריונים מגוונים .תכנית הלימודים בכיתה המואצת מאפשרת לתת ביטוי ליכולותיהם כמו גם כישוריהם המגוונים של התלמידים תוך העצמתם .

עתודה מדעית טכנולוגי (עמ”ט:)

בכל שכבה נבחרים כ- 30 תלמידים ואף יותר,  ללמוד במסגרת העתודה המדעית טכנולוגית .בעמ”ט ניתנת לתלמידים שמעוניינים בכך ועמדו בבחינות הקבלה, האפשרות להתמקד ולהתמחות במקצועות המדעיים – טכנולוגיים על ידי תוספת שעות לימוד במקצועות: פיסיקה, מחשבים ורובוטיקה, מדעים ומתמטיקה .

“מצוינות 2000 במתמטיקה :”

לימודי העשרה תוך פיתוח חשיבה יצירתית במתמטיקה.

תוכנית מכון דווידסון למצוינות מתמטיקת

לימודי העשרה :

עומדים לבחירת תלמידי ז’-ח’ וחובה לפחות מקצוע אחד לתלמידי ט’קורסי סייבר- לתלמידי כל השכבות

קורס מיכא”ל:  קורס מיכא”ל נועד תלמידים נבחרים בשכבה ח’.  מטרת הקורס להוביל את התלמידים למיצוי הפוטנציאל השכלי, הרגשי, החברתי וההתנהגותי של התלמיד. עידוד המוטיבציה להישגים ולהרחבת ההשכלה, לימוד שיטות ארגון יעיל של חומר הלימודים ושיטות קריאה ויעילה הם חלק מיעדיו של הקורס.

 • אומנותy תיאטרוןy מחולy מוסיקהy מדעי החברהy תעשייה וניהולy יישומי מחשב
 • Space lab- תוכנית יוקרתית וייחודית בשיתוף עם קרן רמוןקבוצות מצטיינים:

במקצועות אנגלית, מתמטיקה ומדעים ניתנת לתלמידים המצטיינים האפשרות להעמקת והעשרת ידיעותיהם בתחומי הדעת.

תכנית “קדם עתידים:”

הכשרת והכוונת תלמידים מצטיינים בתחומי המתמטיקה והמדעים.

מסגרות תמיכה והעצמה לתלמידים:

 • תכנית אל”ה – בשכבה ז’
 • מתי”א – לימודי ורגשי )טיפול באומנות ובמוסיקה.(y שעות פרטניותy לימודיה עירוניתy כיתת תל”ם y פרוייקט מיכא”ל
 • “למידקל”- מרכז למידה המתקיים לאחר שעות הלימודים מורים מצוות בית הספר ומטרתו עזרה בהכנת שיעורי בית והכנה למבחנים.

משצי”ם

מדריכי של”ח צעירים. הכשרת תלמידים להדרכה בנושאי שדה, לאום וחברה. הקבוצה עוברת ימי גיבוש ומתנסה בהדרכה בימי שדה בבית הספר.

תכנית טו”ב  (טכנאי ובגרות( מסלול לימודים חדשניים בחינוך הטכנולוגי.

במסגרת תכנית טו”ב מתחילים התלמידים את לימודיהם כבר בכיתה ט’ ומסיימים בכיתה י”ב עם תעודת בגרות ודיפלומת טכנאי בתעשייה וניהול.

סדנאות להורים בשיתוף עם בית הספר להורים:

הדרכת הורים למתבגרים בעלי אופייניים שונים.

ספריית עיון:

בבית הספר פועלת ספריה עשירה ומגוונת.

שעות הפתיחה 8:00-16:00

נבחרות ספורט

במסגרת בית הספר מקדם בריאות יוכלו לקחת חלק פעיל תלמידים בנבחרות ספורט שונות כגון:

מרוצי שדה, קט רגל, כדורסל ועוד.

השתתפות בתחרויות בתחומים שונים:

חידון התנ”ך העירוני, חידון התנ”ך המחוזי ,FLL, ועוד

תרצו לשתף?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

יש לך מה לומר?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

החזון החינוכי היישובי

טיפוח בוגר איכותי בעל תפיסת מצויינות, חוסן אישי ומטען תרבותי עשיר, המחזיק תמונת עתיד רחבה. בוגר בעל תודעה יהודית, המזדהה עם העיר מעלה אדומים ומחויב

קרא עוד »

תכניות מתמשכות

פרוייקט ההעשרה העירוני במקצועות הלימוד הפורמליים מטה פדגוגי עירוני – איגום החשיבה והמשאבים תכניות “קרב” בגני הילדים ובבתי הספר. פיסג”ה – מערך השתלמויות עירוני לצוותי

קרא עוד »

גני ילדים

מנהלת: עינת בוטבול -חורש מזכירה: דליה כהן נתונים: מחלקת גני ילדים כוללת 72 גנים מתוכם סה”כ 11 גני חינוך מיוחד . סה”כ נמצאים בגנים 1,927

קרא עוד »