תכנית ק.ר.ב למעורבות בחינוך

רכז ישובי ומנהל אזור ירושלים: אורן כהן-מגן רכזת גנ”י: דפנה רוזנהק

תכנית ק.ר.ב למעורבות בחינוך היא הגורם המרכזי במערכת החינוך שמפתח ומפעיל תכניות למידה, תרבות והעשרה במסגרת יום הלימודים ואשר תומך בהעצמה ובחיזוק האוטונומיה של המוסדות החינוכיים.

תכנית קרב פועלת כיום בכ-120 רשויות מקומיות ומגיעה למאות אלפי ילדים וילדות ברחבי הארץ ,בכל המגזרים. התכנית בפיקוח משרד החינוך ומופעלת תחת מכרז זכייני ע”י החברה למתנ”סים והעמותה לתפנית בחינוך מיסודה של קרן רש”י.

החזון

תכנית קרב למעורבות בחינוך פועלת לקראת שינוי חינוכי-חברתי, שיקדם צמצום פערים ושוויון הזדמנויות בחברה הישראלית, באמצעות פעולות העשרה והעצמה במערכת החינוך.

תכנית קרב שואפת להגביה את האופק של תלמידי ותלמידות מערכת החינוך באמצעות פעולות העשרה ויצירה, בדרך החוויה בבתי הספר ובגני הילדים.

המגוון הרחב של תחומי הדעת, מאפשר לכל ילד וילדה, למצוא את התחומים הקרובים ללבם ולהתאימם לצרכיהם ולחלומותיהם ברמה האישית, ברמת המוסד החינוכי וברמה העירונית.

במהלך שנה”ל תשע”ד, נערך מחקר הערכה מקיף מטעם הראמ”ה (הרשות הארצית למדידה והערכה – משרד החינוך) על היבטים שונים בפעילות תכנית קרב.

מתוך מסקנות המחקר:

 • ניכרת שביעות רצון גבוהה מפעילות התכנית מצד שותפיה: מנהלים, מורים, תלמידים והורים.
 • בשיעורי קרב מיושמות פדגוגיות מיוחדות הבאות לידי ביטוי בלמידה מתוך חוויה, תוך התנסות פעילה ובלתי אמצעית בחומרים ובכלים מגוונים, כל זאת באווירה נעימה, סובלנית ופתוחה.
 • התכנית מזמנת חוויות של הצלחה, ביטוי יכולות וכישרונות, חיזוק הדימוי העצמי המביא לשיפור במעמד החברתי, ולעיתים אף עליה במוטיבציה ללמידה ובשאיפה להצלחה.
 • התלמידים נחשפים לתחומי דעת חדשים, חלקם משיקים לתחומי הליבה ומרחיבים את הידע בהם.
 • התכנית תורמת לאווירה נעימה יותר במוסד החינוכי המתבטאת בשיתופי פעולה בין תלמידים ,ביצירת גיבוש חברתי, ביכולות תקשורתיות משופרות ובחזות בית הספר.

תפיסת העבודה של תכנית קרב

תכנית קרב פועלת לאורה של תפיסה חינוכית – חברתית, המצויה בדיאלוג מתמיד ודינמי עם הסביבה.

דיאלוג זה מכוון להבניית תכנית חינוכית, שתבטא הסכמה בין כל השותפים לעשייה: משרד החינוך, רשויות מקומיות, צוותי בתי הספר וגני הילדים, הורים ותלמידים.

 

התכנית מתייחסת אל השונוּת באוכלוסיות היעד’ כאל נתון חברתי וערכי ועושה למציאת מענים הולמים לצרכים המגוונים של אוכלוסיות אלה.

פעולתה של התכנית מעוגנת בתפיסה תהליכית, החותרת להעצמת השותפים, להגברת מעורבותם ולטיפוח האוטונומיה האישית והמערכתית .

תכנית קרב מחויבת למקצועיות ולאיכות בקרב אנשיה ומטפחת לימוד, העשרה וחדשנות כמודל פעולה.

עקרונות הפעולה

 • תכנית קרב פועלת בראש וראשונה לשוויון הזדמנויות בחינוך של תלמידים ביישובים בעלי מאפיינים פריפריאליים.
 • פעילות התכנית ממומנת במשותף ע”י משרד החינוך, הרשות המקומית וההורים. מותנית בהסכמה של הרשות המקומית, מוסדות החינוך וההורים; ומעוגנת בהתקשרות חוזית.
 • יחידת העבודה הארגונית, התקציבית והפדגוגית היא בית הספר הבודד, ובגני הילדים – מערכת הגנים היישובית.
 • התכנית המוסדית נקבעת ומלווה ע”י ועדת היגוי המורכבת ממנהל/ת ביה”ס (יו”ר הועדה) ,מורים/גננות,  הורים,  נציגי הרשות,  הפיקוח והרכז/ת הישובי של תכנית קרב.  ההפעלה השוטפת של התכנית היא באחריות צוות המוסד.
 • עיקר התקציב מופנה לתוספת שעות העשרה לתלמידים במסגרת יום הלימודים, חלק נוסף מופנה לפעילויות הורים וילדים ולפעילות יישובית.
 • תכניות ההעשרה מותנות באישור פדגוגי ובליווי מקצועי של כל מדריך ומדריכה, מופעלות ברובן בקבוצות קטנות וע”י כוח אדם חיצוני למוסד ונתמכות בכל האמצעים הנדרשים לביצוען.

פעילות התכנית בקרב גני החובה בעיר

 • בכל גן פועלות שתי תוכניות רצף שנתיות על פי בחירת הגננת וצוות הגן.
 • עבודה בקבוצות קטנות – בכל הגנים בהם למעלה מ-25 ילדים וילדות שעורי ההעשרה מתקיימים בקבוצות קטנות של חצי גן.
 • מגוון רחב של תוכניות – בגנים פועלות השנה כשש תכניות העשרה שונות. התכניות עוסקות בתחומים שונים: תנועה – ספורטיגן והגן הרוקד , טבע וסביבה – חי צומח דומם, ארכיאולוגיה ומרכז נחליאלי, אומנות – סדנא עם אומן.
 • תנועה – מתוך מתן דגש על חשיבות התנועה להתפתחות המוטורית של הילדים ומוכנותם לבית הספר, פועלות תוכניות תנועה בכ- 80% מן הגנים.
 • קיימות, טבע וסביבה – בתחום זה פועלות שלוש תוכניות המתמקדות באורח חיים אקולוגי המקרב את הילד לסביבתו הטבעית הקרובה והקמת גינה לימודית, התייחסות למלאכות עתיקות ושימוש בטבע לצרכי חיינו ובטיפול בבע”ח מתוך התחשבות ודאגה לצרכיהם.
 • גישור בין תרבותי – במספר גנים פועל מגשר בין תרבותית העובד עם ילדים יוצאי אתיופיה ועתידים לעלות לכתה א’. המגשר פועל עם הילדים, ההורים ועם צוותי הגנים על חיזוק והעשרה לשונית ושילוב חברתי, במטרה להקל את הקליטה בגן ואת המעבר לבית הספר.

פעילות התכנית בקרב בתי הספר היסודיים בעיר

בכל בית ספר יסודי במעלה אדומים, מקבלים התלמידים סה”כ 3שעות העשרה בשבוע.

תכניות ההעשרה  המרכזיות שפועלות השנה בבתי הספר הם:

 • משחקי חשיבה – תכנית לפיתוח החשיבה באמצעות משחקים של חברת “אשכולות חשיבה .”תלמידים מהעיר מעלה אדומים זוכים מזה מספר שנים ברצף, במקום הראשון באולימפיאדת החשיבה הארצית והבינלאומית .
 • תכניות דרמה מחול ותנועה המופעלות ע”י מדריכות ומדריכים מקצועיים מתחומים אלו.
 • תחום הטבע והסביבה הכולל גם מדעים, רפואה, ווטרינריה, בע”ח וסביבה – תכניות העוסקות בטיפול והכרת בע”ח, בעזרה ראשונה, בקידום בריאות באמצעות חשיפה למדע הרפואה, טבע וסביבה. התכניות פועלות ע”י חברות שונות כגון: “רופאים צעירים”, “מגן דויד ירוק”, “טבע חי” ו”חקר בעלי חיים” – תכנית בית של ‘קרב.’
 • תחום האמנות – תכניות אמנות שונות המופעלות ע”י אמנים ומדריכי אמנות בתחומים שונים.
 • ארכיאולוגיה – תכנית ארכיאולוגיה הפועלת במסגרת תכנית הבית של קרב, ע”י ארכיאולוגים אקדמאים.
 • כמו כן פועלות עוד תכניות העשרה רבות במגוון נושאים רחב ועשיר.
 • פרויקטים שונים כגון: הקמת פינת חי, הקמת גינות אקולוגיות, עיתון בית ספרי, פעילות לבני ובנות מצווה, פעילויות משותפות להורים וילדים, הפעלת מרכזי מצוינות.

גישור בין תרבותי: תלמידים עולים מאתיופיה בבתי הספר היסודיים, מקבלים ליווי באמצעות מגשר/ת בין תרבותי, יוצא העדה, העובד מטעם תכנית ‘קרב’, ומהווה גשר בין התלמידים ומשפחותיהם ובין בית הספר והרשויות. מימון עבודת המגשרים, שעובדים במשרה מלאה, מתאפשר הודות לאיגום משאבים של יחידת הקליטה בתכנית ‘קרב’ ועיריית מעלה אדומים, תוך שיתוף פעולה מלא.

תרצו לשתף?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

יש לך מה לומר?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דקל דרום 1

תומכים בחיילים ובדרום

תלמידי תיכון "דקל וילנאי אורט" נרתמו לשמח ולפנק באהבה את העומדים בחזית מבצע "שומר חומות". במשך יומיים נאספו ונשלחו ארגזים עמוסים במוצרי היגיינה וחטיפים לחיילים.

קרא עוד »
דילוג לתוכן