שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ”ח)

מנהלת: טלי טרגר כתובת: כיכר קדם

לפניות טלפוניות: 5421332/3, פקס 5421378 כתובת דוא”ל: hanay@mam.org.il

השירות מסייע להתפתחותם והסתגלותם התקינה של תלמידים במסגרות החינוך השונות  .מעורב בקביעת מדיניות חינוכית, פיתוח תוכניות לימוד ופיתוח מסגרות חינוכיות  .

השירות שם דגש על פעולות מניעה של התפתחות חריגה ומקיים מעקב רצוף אחר תפקוד התלמיד במערכת.

השירות עומד לרשות הקהילה במצבי חירום ולחץ ובאסונות )חו”ח). הפסיכולוגים משובצים בצוותי ההתערבות של העירייה ונותנים סיוע פסיכולוגי לכלל תושבי העיר במצבים אלה.

דרכי ההתערבות של השירות:  השירות עוסק בהערכה ובאבחון מצבים ובעיות ובהתערבות ייעוצית וטיפולית ברמה מערכתית ופרטנית במסגרות החינוך השונות בעיר ובמערכת החינוכית בכללה.

מיפוי הפעולות של השירות ודוגמאות מוצגים בטבלה מס ’1:

יעוץ וטיפול הערכה ואבחון סוג ההתערבות

אוכלוסיית היעד

דוגמאות:

א.     יעוץ למחלקת החינוך והנהלות בתיה”ס על פתיחת מסגרות  חינוך מיוחד, חוגים, הרכבי בתי ספר.

ב.      עבודה קבוצתית עם מורות  וגננות.

ג.       יעוץ והדרכה לקבוצות הורים על בעיות מוכנות לביה”ס בעיות גיל ההתבגרות, בעיות וויסות והפרעות קשב וריכוז.

ד.      יעוץ וטיפול אינדיבידואלי לתלמיד והוריו.

ה.     מתן המלצות למערכת לגבי שילוב ילדים בעלי  צרכים מיוחדים.

דוגמאות:

א.     הערכה של סוגיות כלליות במערכת החינוך, כגון רמת אלימות של תלמידים.

ב.      איתור קבוצות חריגות של תלמידים.

ג.       אבחון מערכתי של בתי ספר.

ברור קשיים לימודיים,התנהגותיים ורגשיים של תלמיד.

יעד מערכתי

מחלקת החינוךבתי ספר וגניםקבוצות תלמידיםקבוצות הוריםקבוצות מורים

פרטני תלמיד והוריו

בטבלה מוצגות דוגמאות בלבד, מגוון הפעולות גדול יותר בהיקפו ולא ניתן להציגו במלואו במסגרת זו.

 

השירות מעורב בפעילותם של ועדות שונות הפועלות במערכת החינוכית ובמערכת העירונית .

ועדות אלה מתוארות בלוח מס ’3.

כמו כן משתתף השירות בצוותים המתערבים במצבי חירום ברמה העירונית וברמה המחוזית.

שירות פסיכולוגי לתלמידי מערכת החינוךפריסת שירותי שפ"י במערכת החינוך

השירות הפסיכולוגי מתייחס לכלל התלמידים המתגוררים במעלה אדומים הלומדים במסגרות החינוך הרגיל והמיוחד במעלה אדומים ומחוצה לה. כמו כן מתייחס השרות לתלמידי חוץ הלומדים במסגרות החינוך הרגיל והמיוחד במעלה אדומים.  בסה”כ מתייחס השירות לכלל אוכלוסיית התלמידים המונה כ 10,000- תלמידים.

השירות ניתן באופנים שונים:

על מנת לשפר ולהרחיב את רמת השירותים הניתנים לתלמידים, משפחות וצוותים חינוכיים ולהתאימם לצרכים העירוניים ולרמות התקינה ברשות המקומית הוסכם בין השלטון המקומי ובין משרד החינוך על יצירת “מתווה של השירותים הפסיכולוגיים “לפי רמות שירות – א’-ג’. רמת השירות בכול מסגרת נקבעת על פי צרכים ובתיאום בין השירות והרשות. מעבר למתווה המותנה באחוזי כיסוי, ניתנים גם שירותים משלימים. שירותים אלה כוללים שירותי אבחון וייעוץ, מרכז טיפולי ושירותי טיפול פסיכולוגי משלים. שירותים אלה מוצעים לקנייה

על-ידי ההורים ובמקרים רבים ניתן לקבל החזרים מקופות החולים עבור הטיפולים.

כמו כן מופעלים במסגרת הסל המשלים במימון הציבורי: טיפול בקורבנות פגיעה מינית במימון משרד החינוך וטיפול בתלמידים עם בעיות התנהגות חמורות בבתי הספר היסודיים במסגרת מטיב”ה. וכן, איבחוני ליקויי למידה לתלמידים הזכאים למלגות ממשרד החינוך ומקרן מעלה אדומים.

בהמשך יוצעו שירותים נוספים לקניה. באופן זה תתאפשר הצעת מגוון שירותים מקצועיים שעד היום לא ניתן היה להציע לאוכלוסיית התלמידים במסגרת תקן השרות הבסיסי.

השירותים כוללים:

 • פסיכולוג הצמוד למערכת, מבקר בה בקביעות ומספק שירותי קונסולטציה לצוות החינוכי ,שירותי אבחון וטיפול לתלמידים וייעוץ והדרכה להורים.
 • גיבוש חוות דעת והמלצות לועדת זכאות להשמה המפנה תלמידים למסגרות חינוכיות מיוחדות או לקבלת סל שעות דורנר. שירות זה ניתן לכלל התלמידים הנזקקים לכך, כולל פעוטות שיקלטו בשנת הלימודים הבאה במסגרות גני טרום חובה.
 • במסגרת שפ”מ:
  1. אבחון במסגרת מרכז אבחון ליקויי למידה לתלמידי חטיבות ביניים וחטיבות עליונות בעיר ומחוצה לה.
  2. טיפול פסיכולוגי משלים – בתשלום לילדים בכול הגילאים (למעט כיתות ז’-יא’ בהם ניתן שירות במרכז המתבגרים) ולהוריהם.
  3. טיפולים באומנות, דרמה ובעלי חיים במסגרת המרכז הטיפולי.
 • טיפול במרכז טיפול במתבגרים – ניתן למתבגרים מכתות ז’ ועד יא’ הלומדים בבתי הספר במעלה אדומים .
 • ייעוץ למערכת העירונית בנושאים הנוגעים לבני נוער ומעורבות בתכניות עירוניות המיועדות לבני נוער.
 • מרכז טיפול בתלמידים שעברו פגיעה מינית ותלמידים פוגעים מינית.
 • מרכז מטיב”ה – מרכז לטיפול בילדים עם בעיות התנהגות והוריהם. (טיפול קבוצתי.)ח. שירות “דלת פתוחה” – ייעוץ חד פעמי ללא תיאום מראש להורים, פעם בשבוע אחה”צ.הפניות לשפ”ח

רוב הפניות לשפ”ח יזומות ע”י מערכת החינוך. לאחר קבלת הפניה, מחליט הפסיכולוג אם יש מקום להתערבות, לאחר החלטה על התערבות פסיכולוגית, מבקש הגורם המפנה ליידע את ההורים לגבי סיבת ההפניה, ולקבל את אישורם להתערבות פסיכולוגית. לאחר מכן, נוצר קשר בין הפסיכולוג וההורים והוא דואג לשתפם בתהליך ההערכה וקבלת ההחלטות לגבי דרכי הטיפול.

שיתוף ההורים הוא בעל חשיבות עליונה והשירות מקפיד לשמור על כלל זה.

בשנת הלימודים תשע”ד הופנו לשירות למעלה מ-  2,000 תלמידים, בכמחצית מהפניות לשירות נדרשה התערבות אינטנסיבית – אבחון מקיף, טיפול מתמשך, הדרכה להורים ולצוות החינוכי, או התערבות טיפולית במסגרת המרכז הטיפולי או שפ”מ – טיפול פסיכולוגי. תהליך קבלת ההחלטות החל משלב האיתור, האבחון וכלה בטיפול, נעשה במרבית המקרים תוך שיתוף הצוות החינוכי והבין-מקצועי במערכת החינוך.

א. שירות לבתי ספר – מרכזת טלי טרגר

בכל בי”ס יסודי ובכל חטיבות הביניים מבקר פסיכולוג קבוע פעמיים בשבוע בד”כ. הפסיכולוג משתתף בישיבות הצוות הבין-מקצועי.  הפסיכולוג מייעץ להנהלת ביה”ס ולצוות הבין מקצועי ופועל ברמה מערכתית ופרטנית. חלק מעבודת הפסיכולוג מוקדש למתן חוות דעת למערכת החינוך ולצוות החינוכי לצורך התאמת דרכי טיפול לתלמידים. כמו כן עוסק הפסיכולוג בטיפול בתלמידים ובמשפחותיהם בייעוץ ובהדרכת ההורים.

הפסיכולוגים מלווים באופן צמוד את כל כיתות החינוך המיוחד שנפתחו בבתיה”ס במעלה אדומים,

כולל בחטיבות הביניים הממ”ד, וכן בחינוך המיוחד בחטיבה העליונה בתיכון אורט דקל וילנאי ובתיכון אורט תעופה וחלל. וכן ליווי ייחודי לתיכון אופק ברנקו וייס.

בשנת תשע”א נפתח ביה”ס נירים של חינוך מיוחד לילדים עם בעיות התנהגות והוא מקבל סיוע מקיף ורחב יותר של פסיכולוגים חינוכיים.

ב. שירות לגני הילדים

        מרכזות : גלי כהן סקלי-  62 גנים רגילים: 27 גני חובה ו- 35 גני טרום חובה.

                              ענבר שלו –  11 גני חינוך מיוחד

                              מורן פרי חיים –  המערך המסייע בגני טרום חובה

מטרת העבודה של פסיכולוג העובד בגיל הרך היא ללוות את התהליך התפתחותי של הילדיםהנמצאים בגנים,  לתת ייעוץ והדרכה לצוות הגן  )גננת,  סייעת וגורמים שונים העובדים בהם(ולהורים.

הילדים מאובחנים על פי הסכמת הורים ושיקול דעת של פסיכולוג הגן.

לגני החובה יש פסיכולוג/ית קבוע המבקר/ת בתדירות גבוהה בגן. ילדי החינוך המיוחד בירושלים מקבלים טיפול צמוד מהשפ”ח של ירושלים ובמידת הצורך מהשפ”ח במעלה אדומים.  גנים לילדים עם צרכים מיוחדים מקבלים שירות אינטנסיבי מהפסיכולוגים. ברוב הגנים משתתף הפסיכולוג באסיפות הורים.

בגני טרום חובה אשר אינם זכאים לשירות פסיכולוגי לפי המתווה הכללי ניתן שירות ייחודי המופעל דרך שיתוף פעולה של השפ”ח עם “המערך המסייע” העירוני. צוות פסיכולוגים בריכוזה של גלי כהן סקלי מטפל בפניות המגיעות דרך רכזת המערך המסייע. במסגרת המערך מתקיים איתור צרכים ובהתאם לממצאים ניתן מענה לצרכים שונים של הגננות וילדי הגן בעזרת ייעוץ מערכתי, הדרכת הורים, טיפול אישי ומשפחתי ובמקרים מתאימים הפניות לתחנות לבריאות הילד.

ברוב גני החובה יתקיימו מפגשים עם הורי התלמידים בנושאים שונים הקשורים לעליה לבית הספר יסודי.

השפ”ח מקיים סדנאות לגננות בשיתוף צוות מתי”א בנושאים שונים כגון – תקשורת בין-אישית ,תקשורת גננת-הורים ועוד.

טלי טרגר ביחד עם גלי כהן סקלי , ענבר שלו ומורן פרי חיים רכזות צוותים הפסיכולוגים בגנים משתתפות בפורום מחוזי וועדות יישוביות לגיל הרך.

צוות הפסיכולוגים בגנים משתתף בישיבות שילוב עירוניות, הדנות בילדים בעלי צרכים מיוחדים ,במטרה לתת עזרה לילדים אלו.

הפסיכולוגים מייעצים לצוותים העובדים בגנים )גננות+סייעות.(ג. מרכז אבחון ליקויי למידה )בפיקוח משרד החינוך(ריכוז – מילכה הדר

מרכז אבחון ליקויי למידה הוקם על מנת לתת מענה לצרכי האבחון של תלמידי החטיבות העליונותוחטיבות הביניים וגיבוש המלצות לטיפול חינוכי ובכלל זה התאמת דרכי ההיבחנות.  המרכז הוקםבהתאם למדיניות משרד החינוך בנושא ובמסגרת הקמת מרכזים אלה בחלק מהשירותים הפסיכולוגיים  ברחבי הארץ. המרכז פועל במסגרת שירות משלים לפי המתווה של השפ”ח.

במרכז פועלים פסיכולוגים חינוכיים ומאבחנים דידקטיים שעברו התמחות בתחום ליקויי הלמידה.

האבחונים המתבצעים במרכז האבחון עונים על סטנדרט מקצועי גבוה, בהתאם לפורמט אבחון שנבנה על-ידי הועדה המקצועית לליקויי למידה של אגף פסיכולוגיה במשרד החינוך .

המרכז מציע מגוון אבחונים:

אבחון פסיכולוגי כולל אבחון יכולת שכלית היבטים רגשיים, אבחון דידקטי ואבחון רב תחומי – משולב הכולל אבחון פסיכולוגי ואבחון דידקטי או אבחון פסיכולוגי הכולל היבטים דידקטיים .

כמו כן קיימת אפשרות לאבחון של הפרעת קשב כולל אבחון ממוחשב בהתאם לצורך.

האבחונים נעשים במימון הורים ובמימון מלגות לתלמידים זכאים על ידי משרד החינוך או גורמיםאחרים  .

גם השנה הוקצו ע”י קרן מעלה אדומים”  מילגות לאיבחון תלמידי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות, שהוריהם מתקשים במימון האיבחון.

 • מרכז מטיב”ה (מופעל בפיקוח מטה שפ”י במשרד החינוך)ריכוז: אודי דנקר

מרכז מטיב”ה הינו “מרכז טיפול בילדים עם בעיות התנהגות” ובהוריהם.  במסגרת המרכז מטופלים ילדים בגילאי ביה”ס יסודי  במסגרת טיפול קבוצתי והקבוצה מלווה בטיפול אישי להורי הילדים. הטיפול נעשה במודל קוגניטיבי-התנהגותי קצר מועד בין 14-20 פגישות ונעשה על ידי פסיכולוגים מטעם השפ”ח ,

שהוכשרו לטיפול זה. הפסיכולוגים במרכז נפגשים בישיבות צוות והדרכות קבועות במהלך השנה ובנוסף עוברים הכשרה ארצית בתחום של התמודדות עם בעיות התנהגות.

 • קשר עם מתי”אהשתתפות בועדות מתי”א

השירות הפסיכולוגי עובד בשיתוף הדוק עם מערך המתי”א, ומשתתף בועדת השילוב העירונית הדנה בנושאי מדיניות עירונית לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בבתיה”ס הרגילים במעלה אדומים.

שתי רכזות הצוותים בגנים שותפות בועדת גיל רך ישובית. הפסיכולוגים בבתי-הספר משתתפים בועדות השילוב הבית ספריות הדנות בשילוב תלמידים בתוך ביה”ס, במסגרת ועדות זכאות ובועדות מסכמות  .

הפסיכולוגים מייעצים לצוות המקצועי המפעיל את שעות השילוב בביה”ס.

השתתפות בועדת היגוי עירונית של פיילוט דורנר ביחד עם אגף החינוך ומתי”א ופיקוח.

פעילויות ופרויקטים שבוצעו בנוסף לטיפול בהפניות פרטניות:

 1. מפגשים קבוצתיים עם הורים המתקיימים כל השנה:
  • ברוב גני החובה מתקיימות פגישות עם כלל הורי ילדי הגן, בנושאים הקשורים למוכנות לביה”ס בהנחיית הפסיכולוגים והגננת.
  • בתחילת השנה מתקיימות אסיפות הורים ברוב הגנים בהשתתפות הפסיכולוגים.
  • בחלק מבתיה”ס היסודיים מתקיימים מפגשים עם הורי ילדים של כתות א’ בנושא של “מעברים מהגן לביה”ס.”
  • בכיתות ריגושיות ומקדמות מתקיימים מפגשים עם קבוצות הורים בנושא בעיות התנהגות ,מעברים וגיל ההתבגרות .
  • בחלק מהגנים הטיפוליים מתקיימים מספר מפגשים עם ההורים בנושא הגברת היכולות ההוריות.
 2. סדנאות, השתלמויות וימי עיון לצוותים חינוכיים:

בבתי ספר שונים התקיימו סדנאות והשתלמויות לצוותי חינוך  – כגון השתלמות בתחום של ADHD וליקויי למידה, השתלמות בנושא של דיאלוג מורה-תלמיד, השתלמות בנושא של פסיכולוגיה חיובית וחקר-מוקיר, בעיות רגשיות של ילדים, עבודה עם הורים ועוד.

 1. התערבויות במצבי חירום שהתקיימו בשנה האחרונה:
  • השירות שותף במסגרת צוות חירום עירוני ונדרש להתערבויות חירום לא מעטות במהלך שנה”ל האחרונה. למרבה הצער גם השנה פקדו את העיר מספר אירועים טרגיים. צוות השירות הגיש סיוע, ייעוץ ותמיכה למשפחות ולצוותי החינוך.
  • השירות שותף לבניית מערך התערבות החירום העירוני והושקעה עבודה רבה בבניית כלי התערבות טיפוליים בשיתוף עם מחלקות רווחה ובטחון ומרכז המידע העירוני. השנה הצוות גם שותף לתכנון והקמת מרכז דחק עירוני.
  • נערכה הכשרה לצוותים החינוכיים והטיפוליים ,הצוות מסייע לבתיה”ס בבניית הצל”חים (צוות לשעת חירום) של בתיה”ס ובהכשרתם להתמודדות במצבי לחץ וחירום ופיתוח תיקי חירום בית סיפריים.
 2. טיפול בנפגעים בפגיעה מינית ובפוגעים מינית (בתקציב משה”ח) ריכוז: שרונה כהן

משרד החינוך מקצה לשפ”ח מעלה אדומים תקציב לטיפול בתלמידים שנפלו קורבן לפגיעה מינית ,טיפול בתלמידים בעלי התנהגות מינית לא מותאמת וטיפול בתלמידים בעלי התנהגות מינית פוגענית.

הטיפול מתבצע ע”י פסיכולוגים מהשפ”ח אשר הוכשרו במיוחד לביצוע טיפול מסוג זה.

התלמידים הזקוקים למענה טיפולי בתחום מופנים לשרות הפסיכולוגי דרך אגף הרווחה וכן דרך היועצות והפסיכולוגים של בתי הספר והגנים.

כמו כן, בשרות הפסיכולוגי ניתנת תמיכה והדרכה להורי התלמידים וכן, יעוץ לצוותים החינוכיים בבתי הספר ובגנים בנוגע להתמודדות כאשר מתגלה פגיעה מינית או חשד לכך.

 1. קבוצות טיפוליות להורים – תוכנית התקשרו”ת- המשך ביצוע בכפוף לכניסת תוכנית 360הפעלת 2 קבוצות טיפוליות להורים בתוכנית התקשרו”ת (הורות תומכת קשר ותקוה) במימון משרד החינוך.

עבודה טיפולית עם זוגות הורים לילדים עם בעיות בויסות התנהגותי ובקבלת סמכות.

14 מפגשים בני 2/21 שעות כול מפגש בערבים. (ללא תוספת תשלום הורים.)

 1. “דלת פתוחה”ריכוז: תרזה קסבה

שירות חדש החל מ- 1.7.2014 שבמסגרתו נפתחת דלת השירות הפסיכולוגי לתושבים במעלה אדומים. מענה להורים, לנוער ולמבוגרים. השרות נותן ייעוץ והדרכה ע”י פסיכולוג מומחה בתחומים שונים. אוזן קשבת בגישה ידידותית. השירות ניתן חינם וללא מחוייבות ניתן לתאם עד 5 מפגשים בסה”כ למשפחה. מתקיים בימי ראשון ושלישי אחה”צ בין השעות: 00:91-00:61.

מומלץ לקבוע תור יום- יומיים מראש, ניתן גם להגיע ללא תאום.

מנהלת: טלי טרגר.

 1. אתר אינטרנט

השרות הפסיכולוגי פתח אתר אינטרנט חדש. ניתן למצוא באתר תכנים מקצועיים, מאמרים ועצות פסיכולוגיות להורים, לאנשי מקצוע ולילדים. כדאי להיכנס ולהתעדכן בכול הפעילויות החדשות שאנו מארגנים לטובת תושבי מעלה אדומים.כתובת האתר:

www.maale-adummim.com

 1. תוכנית אובדנות

מזה שנה העיר מעלה אדומים נכנסה לתוכנית הלאומית למניעת אובדנות.  צוות השירות הפסיכולוגי עבר השתלמות מקיפה והקים יחידה לאבחון וטיפול למניעת אובדנות עבור כלל התלמידים והכשרת צוותים בבתי הספר .

יועצות ומנהלי בתי הספר מאתרים תלמידים המגלים סיכון אובדני ובשיתוף ההורים מפנים את המשפחה לשירות הפסיכולוגי בדחיפות. פסיכולוג/ית מהיחידה פוגש את ההורים והתלמידה/ה ,מבצע הערכת מסוכנות, בונה תוכנית בטחון משותפת ומציע טיפול קצר מועד עבור המשפחה .שירות זה ניתן ללא תשלום. צוות היחידה למניעת אובדנות ממשיך בהכשרה והדרכה מקצועית שוטפת .

השרות הפסיכולוגי המשלים- שפ”מ-טיפולי:

השרות הפסיכולוגי המשלים מופעל ע”י השירות הפסיכולוגי. הוא הוקם כדי לתת מענה מקצועי מקומי הולם לצרכים הטיפוליים של תלמידי מערכת החינוך בעיר כהשלמה למערכת החינוכית הפורמלית ולמענה הטיפולי של תכנית מתי”א.

במעלה אדומים קיימת קבוצה גדולה של ילדים, הלומדים במסגרות החינוך בעיר, או במוסדות החינוך המיוחד במחוז ירושלים,  וזקוקים לסיוע נוסף במגוון טיפולים פסיכולוגיים וטיפולים באומנויות.

 1. טיפול פסיכולוגיריכוז: מילכה הדר

במסגרת השפ”מ מקבלים ילדים בגיל הגן עד  סוף בית הספר היסודי והוריהם, וכן מבוגרים מכיתות יב’ ומעלה טיפול פסיכולוגי בתשלום סביר .

פסיכולוגים מהשירות הפסיכולוגי, שהתמחו בטיפול נותנים טיפול פרטני וטיפול משפחתי וכן מגוון טיפולים כולל טיפולים דינמיים וטיפולי CBT.

במסגרת השפ”מ מתוכננות גם קבוצות טיפוליות לילדים ולהורים במגוון תחומים.

מטרה נוספת לקיום השרות הינה צמצום הצורך בנסיעה לירושלים לטיפולים מקצועיים.

 1. טיפול של מטפלים פרא-רפואיים

ריכוז: תרזה קסבה

במסגרת זו מקבלים ילדים, טיפולים באומנויות, בפסיכודרמה ובאמצעות בעלי חיים במחירים סבירים. ניהול וארגון המרכז נעשה ע”י פסיכולוגית מהשירות הפסיכולוגי החינוכי, שתפקידה ללוות את הפעילות תוך שימת דגש על ראייה כוללנית של צרכי הילד, הטיפול כולל הדרכה להורים .

מושם דגש על קשר עם המסגרת החינוכית שבה לומד הילד.

מרכזי השפ”מ פועלים בכיכר קדם .

קבלת קהל בימים: א’- ה’ בין השעות: 08:00-15:30 יום א’ אחה”צ בין השעות: 00:81-00:61, ניתן לפנות ישירות בטלפון: 5421332/3 או דרך השירות הפסיכולוגי.

תרצו לשתף?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

יש לך מה לומר?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

חקר

יריד החקר העירוני

ביריד החקר העירוני השנה,בו השתתפו נציגים מכל בתי הספר במעלה אדומים זכו תלמידי ישיבה תיכונית צביה מעלה אדומים,התלמידים בהובלת המורה דניאל דהאן ערכו חדר בריחה

קרא עוד »
דילוג לתוכן