ביה"ס ממלכתי תל"י נופי הסלע

מנהלת ביה"ס: גב' שרית אנג'ל אור

כתובת: רח' הרכס 27 מעלה אדומים

טלפון: 535775902 ,025356031

פקס206933095  :דואר אלקטרוני (אי-מייל:) nofeisela@gmail.com

מספר התלמידים בבית-הספר: 835

בית הספר כולל: 19 כיתות אם מתוכן כיתה אחת מתקדמת.

חזון בית הספר נופי הסלע

"למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי" (סוכה נ"ג)

בית הספר תל”י “נופי הסלע” מתחייב להיות מוסד חינוכי, איכותי וערכי הדוגל במתן כבוד לאדם על ידי הידברות, הקשבה ויחס שווה לכל אדם באשר הוא. בפעילותו יתמקד ביה”ס בטיפוח המצוינות הלימודית, חברתית והרגשית של כל פרט. בית הספר תל”י “נופי הסלע” שואף להשפיע על עיצוב זהות יהודית, ציונית ואזרחית של התלמיד, ולחזק את תחושת שייכותו לעם ולמדינה, תוך הישענות על  מורשת העם היהודי.

אחריות כבוד

הגנה

בטיחותאהבה

חופש הפרט

יחס הוגן

איכות חיים

חינוך השכלה

זכויות
אחריותו של כל אחד לכבד את הזולת. כל באי ביה"ס יקבלו התייחסות הולמת ומכובדת.
אחריותם של כל באי ביה"ס להימנע מעשיית מעשה העלול לפגוע פיזית ונפשית בזולת.

אחריותם של כל באי ביה"ס להימנע מגילוי אלימות.

כל באי ביה"ס ירגישו בטוחים מוגנים ואהובים.
אחריותם של כל באי ביה"ס לכבד את פרטיותו של הזולת.

אחריותם של כל באי ביה"ס לשמור על תרבות הדיבור ולהימנע מאלימות מילולית.

זכותם של כל באי ביה"ס שיכבדו את פרטיותם הגופנית,  הרגשית ואת רכושם.

זכותם של כל באי ביה"ס להביע דיעה מבלי לחשוש ומבלי לפגוע ברגשות האחר.

אחריותם של כל באי ביה"ס לכבד את שונותו של כל פרט ופרט. זכותם של כל באי ביה"ס לזכות באוזן קשבת,  לקבל יחס הוגן ומתחשב..
אחריותם של כל באי ביה"ס לשמור על הרכוש ולטפח סביבה נוחה ונעימה. זכותם של כל באי ביה"ס לחיות בסביבה נעימה, נקייה ומסודרת.
אחריותם של כל באי ביה"ס לממש את זכות החינוך וההשכלה ולאפשר לזולת קיום זכות זו. זכותם של כל באי ביה"ס לרכוש ידע,  השכלה ומיומנויות בהתאם ליכולתם וצרכיהם.

 

 

 

 

"בצלם אלוקים ברא אותו" (בראשית א' כ"ז)

 

"הוי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות" (אבות א',

ט"ו)

"בשלושה דברים האדם משתנה מחברו בקול, במראה ובדעת" (סנהדרין ל"ח)

"האדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולם דומין זה לזה

אבל הקב"ה טובע כל אדם בחותמו של האדם הראשון

ואין אחד מהן דומה לחברו" (סנהדרין ל"ח)

 

 

"עם שאינו זוכר את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"  (יגאל אלון)

 

העמקה בתחום מורשת תרבות ישראל :

הכרת ארון הספרים היהודי.

חיזוק השורשים ותחושת השייכות למורשת עם  ואהבת הארץ .

 

 

"אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני?

אם לא עכשיו, אמתי?" (אבות ', י"ד)

"אדם ללא חברים כשמאל בלא ימין" (רבי מנחם המאירי)

 

 

יצירת תרבות ואקלים חינוכיערכי השואף

לאיכות החיים: מוגנות בטיחות חברה בריאות תוך הקניית ערכים והתנהגות טובה בחיי היום יום של קהילת בית-הספר.

תל”י נופי הסלע – בית חינוך מוביל פדגוגיה

העיקרון הפדגוגי של ביה”ס הוא:

חברותא משבחת תהליכי הוראה ללמידה משמעותית.

המומחיות:

חברותא / למידה בזוגות  עפ”י מתודה בית מדרשית ולמידת עמיתים בכל מקצועות הלימוד

קהילה לומדת ומלמדת

בי”ס יסודי “תל”י נופי הסלע” מציג מודל“ קהילה לומדת ומלמדת” המאמין שמכל אחד אפשר ללמוד וכל אחד יכול ללמד תוך הפרייה הדדית.

למידה המתרחשת בסביבות מגוונות ובזמנים שונים ומתמקדת במימד הרגשי-חווייתי,  במימד הקוגניטיבי ובמימד ההתנהגותי-יישומי עם כל השותפים ללמידה.

מעגל המורים: קהילת המורים לומדת ומלמדת זה את זה תוך ליווי אישי וקבוצתי המצמיח ומפרה את הפרטים והקבוצה.

מעגל הלומדים: התלמידים נפגשים למפגשי שיח, ללמידה בחברותות, ומשמשים כנאמנים פעילים בעלי תפקידים המיישמים ערכים .

במעגל ההורים והקהילה: נפגשים לחשיבה, לתכנון, לביצוע ולהערכה.

ביה”ס  תל”י נופי הסלע הינו בית ספר מוביל פדגוגיה ארצי, הפותח את שעריו לצוותי חינוך ללמידה מהצלחות הן בתחום הלימודי והן בתחום החברתי-ערכי.

בביה”ס קיימות תכניות שונות לפיתוח מצוינות אישית של כל תלמיד:

תוכנית נוער שוחר מדע- פתיחת צוהר לעולם המדעי בדרך חווייתית.

תוכנית תל”י

תגבור לימודי היהדות בבית הספר:

תוכנית הלימודים  שואפת להעניק לתלמידים חינוך יהודי, ציוני ודמוקרטי. חינוך זה שואף לעצב אישיות רחבת אופקים שעולמה מורכב הן מרבדי המורשת היהודית והן מרבדי התרבות הכללית , מעניק לתלמידים את הרצון ואת הכלים להתמודד עם השאלות הקיומיות של העם היהודי.

 העמדת החינוך היהודי בסדר עדיפות גבוה

בית-ספר מעמיד את החינוך היהודי ציוני ערכי של תלמידים במרכז הווייתו של בית-הספר  ובהקצאת משאביו .

 חינוך יהודי בלמידה וחוויה

הקניית הידע והמיומנויות ועידוד היצירתיות שמאפשרים לתלמידים עיצוב זהות יהודית עשירה ;עידוד היסוד החווייתי ביהדות כגון חגים ומועדים, תפילות, פרשת השבוע וגמילות-חסדים.

ביה”ס מחנך לאהבת הארץ המורשת והמסורת היהודית פועל למען מטרה זו על-ידי:

טקסים, למידת עמיתים, תוכנית טיולים הכוללת סיורים באתרים והליכה רגלית להכרת הארץ באזורים המותאמים לגיל השכבה .

טקס הנפת הדגל

  • מטרות ויעדים: לקרב את תלמידנו למורשת, לציונות, לאהבת הארץ והמולדת.
  • להפוך את תלמידנו לאזרחים הגאים בארצם ובמולדתם.
  • תוצרים והשפעות: התלמידים יהיו מחוברים למורשתם ויהיו תלמידים,  אזרחים הגאים בארצם ובמולדתם.
  • הטקס מתקיים בתחילת שבוע בימי ראשון בבוקר -”פותחים שבוע” בהנפת הדגל הילדים מגיעים בחולצות לבנות לטקס.
  • כל פעם שכבת גיל אחרת: שכבות א-ג’ אח”כ שכבות ד’-ו .’
  • מהלך הטקס: הנפת דגל ישראל, השירים “מודה אני” ו”מכאן” וכן מזמור מתהילים “שיר למעלות” , קריאת זרקור לציונות -מספר נושאים המתקשרים לציונות שקרו באותו חודש ,לסיום שירת התקווה.
תוכנית המוגנות

מטרות תוכנית המוגנות בבית הספר:

  • הפחתת האלימות הגלויה.
  • הפחתת האלימות הסמויה.
  • העצמת סמכות המורה.
  • יצירת מגויסות של כלל המורים התלמידים וההורים לאכיפת הנהלים .

במסגרת תוכנית זו בנינו תוכניות להעצמת תחושת האחריות האישית.

תוכנית מוטיבציה לטיפוח אחריות אישית ומוגנות

במהלך השבוע כל מורה המלמד בכיתה מסמן בתקיית מוגנות את הסימון הרלוונטיים (ש.ב, ציוד ,הגעה בזמן, התנהגות, תלבושת) ובסיום השבוע כל תלמיד מקבל מכתב שיקוף להורים על מצב הילד במהלך השבוע. ישנם 3 סוגי מכתבים: מכתב מחמאה ללא רבב, מכתב עידוד ומכתב שיפור.

פס יציאה

התלמידים יוצאים באישור המורה המלמד בכיתה כאשר בידם פס יציאה המונח בכל כיתה. וזאת על מנת שתהיה בקרה על תלמידים שנמצאים מחוץ לכיתה.

תוכנית קידום בריאות ויוגה כדרך חיים

רכת "בקשר" הורים מורים ותלמידים .נה.

בית הספר הינו בית ספר מקדם בריאות המפתח התנהגות של אחריות אישית המאפשרת מיצוי היכולות הלימודיות והחברתיות תוך הפנמה והבנה של מחויבות בריאותית .

הצוות החינוכי דוגל ביצירת אקלים בית ספרי המתמקד באיכות החיים. תוכנית לימודים זו משלבת את הנושאים: קידום בריאות, מדעים, זה”ב, בטחון מולדת אזרחות וחברה .

* בית הספר מאמין כי חינוך לבריאות משמש כבסיס וכמנוף לאורח חיים בריא ולשיפור איכות החיים. בית הספר גיבש מדיניות בתחום הבריאות כחלק מתוכנית העבודה השנתית ברמה ביצועית תוך שילוב ההורים והקהילה .

יוגה – שאיפה לשלמות הגוף והנפש 

*שיפור אקלים בית ספרי דרך היוגה – המחנכת לשאיפה לשלמות ולהעלאת הביטחון העצמי.

*שפת היוגה כדרך להפחתת אלימות ולשליטה עצמית.

*הפיכת היוגה כשפה בית ספרית וחשיפת כל קהילת ביה”ס: הורים, תלמידים ומורים, לתרבות היוגה ולכוונם לשימוש ביוגה מעבר לשהייתם בביה”ס.

*הדרכת ילדים נבחרים מכתות ה’- ו’ להיות “נאמני יוגה” בכיתות – תוך ליווי של מדריכת יוגה ומחנכת, תלמידים נבחרים אלו יעבירו שיעורי יוגה פעמיים בשבוע בימים א’ ו-ד’ בתחילת שיעור חמישי למשך 5 דקות בכל הכיתות .

 

תוכניות העשרה של קרן ק.ר.ב:

א, מדריכות מקצועות ליבה, סייעות.

מדים:  מורי קר"ב, ובת שרות לאומי – מעלה אורה.

ורת דרך מערכת "בקשר" הורים מורים ותלמידים .

בתנועת הנוער "הצופים" –שבט דקר .

אשכולות חשיבה, העולם המופלא ,תיאטרון וגינה אקולוגית

אנו מאמינים כי שיתופי פעולה פורים בין צוות ביה”ס, הורים ותלמידים מניבות תוצאות חיוביות , איכותיות ומשמעותיות בקרב התלמידים ובקרב כל באי בית הספר .

חינוך התלמיד למצוינות לימודית ערכית , תוך חשיפתו לתרבות ולשורשי העם היהודי בשילוב אמצעי תקשוב מתקדמים.

(יגאל אלון)
“עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל ”

תרצו לשתף?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

יש לך מה לומר?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

חינוך מיוחד

מנהלת: ענת נחום מזכירה- אתי אוחיון תפקיד מחלקת החינוך המיוחד לטפל בכל הילדים בעלי הצרכים המיוחדים הגרים במעלה אדומים .המחלקה לחינוך מיוחד, אחראית על פתיחת

קרא עוד »
דילוג לתוכן