מצויינות בשחקים

תכנית למצטייני מעלה אדומים וישובי הסביבה

“ההצטיינות איננה זר של עלי דפנה, המעטר אחת ולתמיד את ראשו של המצטיין. כדי שעטרת הזר תעמוד בעינה, כדי שהעלים יהיו תמיד רעננים ,ירוקים, שלמים, יש לזכות בזר כזה של עלי דפנה שוב ושוב כל פעם מחדש ”.

פרופ’ אסא כשר

מסגרת “מצויינות בשחקים” הינה מסגרת המיועדת לתלמידים מצטיינים שהוגדרו על ידי משרד החינוך ומכון סאלד. התכנית מופעלת ביוזמה משותפת של האגף לחינוך- עיריית מעלה אדומים והאגף למחוננים במשרד החינוך, במתכונת של פעילות אחה”צ, יום בשבוע. התוכנית חושפת את התלמידים לתכנים ייחודיים ,מפתחת יכולות אקדמיות בד בבד עם מיומנויות חברתיות וכן תומכת בגיבוש תפיסות ערכיות .

מתכונת תכנית הלימודים מאפשרת לתלמידים להיחשף לתחומי ידע שונים אשר אינם כלולים בתכנית הלימודים הפורמאלית ולחזק מיומנויות חשיבה מסדר גבוה.

חזון המסגרת מתבסס על העקרונות הבאים:

  1. ההון האנושי של מדינת ישראל הינו המשאב האיכותי המרכזי העומד לרשותה בהתמודדות עם אתגרים שמציבה בפנינו המאה ה- 21. השקעה בטיפוח כישרונותיהם של התלמידים עתירי היכולות, המצטיינים, מהווה נדבך חיוני בהכשרת דור העתיד של מדענים, יוצרים ופורצי דרך . עניינה של החברה לחנך למצויינות ולטפח את המצטיינים.
  1. אינטליגנציה גבוהה וכישרונות אנוש אחרים הן מהויות דינאמיות הנענות לטיפוח ולעיצוב. הזנחת הפוטנציאל לכישרון ייחודי פוגמת ביכולתו של התלמיד לממש את עצמו וגם ביכולתו לתרום בעתיד לחברה. אי לכך, יש צורך בפיתוח סביבה לימודית ייחודית ומסלולי למידה מגוונים מבחינת השיטה הפדגוגית ותכניות הלימוד.
  2. תהליך פיתוח המצויינות וההצטיינות הוא דינאמי ונמצא בהתפתחות ובהעצמה מתמדת.

(מתוך אתר האגף למחוננים ומצטיינים)

מטרות

המסגרת הוקמה במטרה לאפשר לתלמידים המצטיינים ליהנות ממערכת חינוך המכירה בצרכיהם המיוחדים, ומסוגלת לענות עליהם בהתאם. מטרת המסגרת הייחודית היא להביא למימוש הפוטנציאל של תלמידים מוכשרים אלה, הן כדי למצות את זכותם, המעוגנת בחוק לחינוך מתאים, והן מתוך אמונה כי על טיפוח המצוינות להוות יעד מרכזי בכל חברה מתקדמת, השואפת ליהנות מפירות חבריה בעלי היכולת האישית הגבוהה .

מסגרת

מסגרת “מצויינות בשחקים” פועלת בתוך בי”ס “שחקים ”(באגף נפרד בתיכון דקל וילנאי.) תכנית הלימודים מבוססת על גישה של ההעשרה והעמקה ומטרתה להקנות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה שיהוו בסיס להמשך ההתפתחות האקדמית והחברתית של תלמידנו. הפדגוגיה במסגרת מותאמת לתלמידים מצטיינים ומלווה בתהליך הערכה. השיעורים דינאמיים ומשלבים במהלכם חלק תיאורטי-למידה וחלק של עיבוד ויישום-התנסות. כל המורים במסגרת המצטיינים “מצוינות בשחקים” בעלי הכשרה וניסיון בהוראת תלמידים מצטיינים ומחוננים.

 

זמני פעילות

בשנת תשע”ט פועלת מסגרת “מצוינות בשחקים ”לפי המתכונת הבאה:

בימי חמישי בין השעות 17:00-14:15 לכיתות ג’ ד’, ובימי שני  בין השעות 14:30-17:15 לכיתות ד’ – ט .’התלמידים נחשפים לשני קורסים בכל מחצית, אורך כל שיעור שעתיים אקדמיות.

מתקיימים כ- 27  מפגשים בשנה.

עלות הפעילות היא 1,450 ₪ לשנה. בתכנית המצטיינים השתלבו תלמידים שהומלצו במסגרת תוכנית “ברוכי כישרון” באומנות ובכתיבה.

אוכלוסיית בית הספר:

תלמידי “מצוינות בשחקים” הינם דתיים וחילוניים ממעלה אדומים ויישובי הסביבה: מעין גדי בדרום ועד מעלה אפרים בצפון ,אשר עברו את מבחני איתור מחוננות של משרד החינוך ומכון סאלד לבדיקת אינטליגנציה ונמצאו מתאימים. כמו כן במסגרת משולבים מספר מצומצם של תלמידים מבתי הספר בעיר על סמך הישגים יוצאי דופן, המלצת מחנך הכיתה, וראיון קבלה.

תוכנית הלימודים משלבת ומקשרת בין שלושה עולמות של ידע:

מדעים                      אומנויות                              חברה

התוכנית כוללת מגוון תחומי ידע, בוחנת אותם מזוויות ראיה חדשות ומעודדת חשיפה לנושאים רב תחומיים ולמציאת קשרים ביניהם. בכיתה ג’ ד’ לומדים במהלך השנה ארבעה קורסים שנותנים חשיפה לעולמות הידע השונים. החל מכיתה ה’ התלמידים בוחרים קורסים על פי התעניינותם והעדפתם .בתחומי הדעת המעניינים אותם.

 

בית הספר "שחקים – "המרכז למחונני ומצטייני מעלה אדומים

מצויינות בשחקים – תכנית למצטייני מעלה אדומים וישובי הסביבהמנהלת ביה”ס: הגב’ בת שבע בראוןרכזת תוכנית מצויינות: דר’ תמר זלוטקין

"עלה למעלה עלה, כי כח עז לך. יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים.

אל תכחש בם פן יכחשו לך.

בית הספר "שחקים" הינו מסגרת המיועדת לתלמידים מחוננים שהוקם ומופעל ביוזמה משותפת של האגף לחינוך בעיריית מעלה אדומים והאגף למחוננים במשרד החינוך, במתכונת של יום העשרה. התוכנית חושפת את התלמידים לתכנים ייחודיים, מפתחת יכולות אקדמיות בד בבד עם מיומנויות חברתיות וכן תומכת בגיבוש תפיסות ערכיות.

ביה"ס פועל ליצור קהילה חוקרת ומרחיבת אופקים הכוללת תלמידים והורים.

ואנו מברכים את הבאים בשערינו .

חזון ביה”ס שחקים כולל את המטרות הבאות:

  • טיפוח וקידום מחוננות ומוטיבציה להצטיינות.
  • מתן לגיטימציה למצוינות, סקרנות, הומור ותעוזה.
  • חיזוק מערכת החינוך ע”י מתן מענה לתלמידים מחוננים ממעלה אדומים ומיישובי הסביבה.
  • הקניית ידע ופיתוח אמות חשיבה, יכולת סינתזה ביקורת והערכה.
  • העשרה וחשיפת התלמידים לתכנים ומיומנויות חשיבה מסדר גבוה.
  • חשיפה לשלושה תחומים: מדעים, חברה ואמנות ובניית נקודות משיקות ביניהם. תוך יישום תכנית הליבה של אגף מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך. אשר אינה עוסקת כלל בתכני תכנית הלימודים הרשמית.

גאונות ללא חינוך היא כמו זהב המצוי במכרה

ב. פרנקלין

 תכנית הלימודים בביה”ס שחקים כוללת יוזמות ייחודיות כגון:

משמעות החיים בעיר מעלה אדומים כעיר בצד השבר הסורי-אפריקאי” בשכבות ו’ – ט .’יוזמת“ ממצאים צומחים לתועלת האדם” בשכבות  ה’ ח’. שימוש מושכל בגידולים בשילוש טכנולוגיה לשירות האדם ורווחתו.        ועוד..

יסודות התפיסה הבית ספרית

תוכנית הלימודים בבית הספר פועלת על פי גישת ההעשרה והעמקה. מטרתה להקנות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בכיתות הנמוכות שיהוו בסיס להמשך האקדמי והחברתי. הפדגוגיה בביה”ס מותאמת לתלמידים מחוננים ומלווה בתהליך הערכה. השיעורים דינאמיים ומאתגרים חשיבה יצירתית. הם משלבים במהלכם תיאוריה“ – ללמוד על”, וחלק של עיבוד ויישום/התנסות“ – לעשות את”.

כל המורים בשחקים ייחודיים בתחומם, בעלי הכשרה וניסיון בהוראת מחוננים .

ב”שחקים” פועלת גם מסגרת למצטיינים בשעות אחה”צ בימים שני וחמישי בקבוצות קטנות מכיתות ג’ ועד כיתות ט’ במסגרת דו-גילית ומשולבים תלמידים מצטייני בית ספר – מומלצי מחנך החל מכיתה ד’ בלבד .

במהלך יום הלימודים נחשפים התלמידים למספר קורסים. אורך כל שיעור כשעתיים אקדמיות  ובסך הכול 6 קורסים בשנה לתלמידי הבוקר.

זמני פעילות

בשנת תשע”ז  יפעל ביה”ס שחקים ארבעה ימים  בשבוע, לפי המתכונת הבאה:

בימי ראשון  בין השעות 13:30 – 8:15  –  ילמדו בשחקים תלמידי כיתות ג’, ד’, ה’  – מחונניםבימי ראשון  בין השעות 19:15 – 16:00  –  ילמדו בשחקים ברוכי כישרון בכתיבה ובאומנויותבימי שני בין השעות 17:00 – 14:15  –  ילמדו בשחקים תלמידי כיתות ה’, ו’, ז’, ח’, ט’  – מצטייניםבימי רביעי בין השעות 13:30 – 8:15  –  ילמדו בשחקים תלמידי כיתות ו’, ז’, ח’, ט’   – מחונניםבימי חמישי בין השעות 17:15 – 14:30  –  ילמדו בשחקים תלמידי כיתות ג’, ד’   – מצטייניםבית הספר פועל באגף נפרד בתוך ביה”ס תיכון דקל וילנאי.

אוכלוסיית בית הספר:

תלמידי ביה”ס שחקים הינם תלמידים דתיים וחילוניים ממעלה אדומים ויישובי הסביבה: מעין גדי בדרום ועד מעלה אפרים בצפון, אשר עברו את מבחני מכון סאלד לבדיקת אינטליגנציה ונמצאו מתאימים. תלמידי היישובים מגיעים בהסעות מאורגנות .

המבחנים מועברים בכל בתי הספר היסודיים בארץ, בכיתה ב’ במהלך תחילת השנה.

במידת הצורך, ניתן להגיש ערעור על תוצאות מבחנים אלו ולהבחן בשנית על ידי פנייה לאגף מחוננים ומצטיינים, פרטים באתר ביה”ס בכתובת: WWW.SHAKIM.CO.IL

תוכנית הלימודים ב”שחקים” והמורים:

 מדעים                  

  
    

 אומנויות                      חברה   

התוכנית כוללת דיסציפלינות שאינן נלמדות בבית הספר או בוחנת אותן מזוויות ראיה חדשות כדוגמת העיקרון הלימוד הבין – תחומי ומעודדת חשיפה לנושאים רב תחומיים ולסינתזה ביניהם .הקורסים ייחודיים ומכוונים בתכנונם ובביצועם לפדגוגיה המתאימה לתלמידים מחוננים. המורים עוברים הכשרה מותאמת באוניברסיטה העברית ומתמקצעים במתן מענה מתאים לתמידים ייחודיים אלו.

תכניות לימודים לדוגמא:

ברידג'- פיתוח אסטרטגיות   אפליקציה חוקרת סביבה

תכניות לימודים לדוגמא:

 ועודועוד….. ….. דוגמאות דוגמאות למגוון למגוון הקורסים בגהקורסים ילאי חטבגילאי" ב: חט”ב:

תרבות ואומנות יפאנית   במה מחוננת בקולנוע

 

ביה”ס “שחקים”

רחוב מדבר יהודה 1, מעלה אדומים

02-5355495 :טלפון : 02-5355497, פקס                       http://www.shakim.co.il :פרטים באתר

תרצו לשתף?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

יש לך מה לומר?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תעופה וחלל מים מתוקים רמון

"אורט תעופה וחלל" עלו לגמר

תלמידי כיתת מופת בחטיבת הביניים "אורט תעופה וחלל" העפילו לגמר אולימפיאדת החלל על שם אילן רמון • התלמידים, בהובלת המחנכת אורית בן אמו, הרשימו את

קרא עוד »
דילוג לתוכן