תלמוד תורה ממלכתי דתי "מעלה-התורה"

מנהל ביה”ס לבנות: הרב יוסי פרקש                  מנהל ביה”ס לבנים: הרב יחיאל גוטווירט

הת”ת כולל: בי”ס לבנים המונה 12 כיתות( 317 תלמידים.)ובי”ס לבנות המונה 12 כיתות( 341 תלמידות). בסה”כ ביה”ס, על שני חלקיו, מונה 658תלמידים.

ביה”ס לבנים – רח’ דרך הגיא 6  טל :’5354342    פקס :’5900110דוא”ל – y-mtoraB-med-s@kishurim.k12.il

ביה”ס לבנות – רח’ דרך קדם 15  טל :’5356824  פקס :’5902371דוא”ל – y-toraba-med-s@kishurim.k12.il

 

היסטוריה על קצה המזלג…

ביה”ס “מעלה התורה” הוקם  בשנת תשמ”ח ע”י עמותת “מעלה התורה” בראשות כב’ רב העיר – הרב מרדכי נגארי שליט”א, ככיתת בנות בבית משפחת לנדסמן בעיר, המשיך כבי”ס לבנים ולבנות בתוך מבנה ביה”ס הממ”ד “שדי חמד”, והחל משנת תשנ”א החל לתפקד כבי”ס עצמאי בתוך מבנה בית הכנסת “יצחקי”. בשנת תשנ”ב הוכר כבי”ס רשמי כת”ת ממ”ד. בשנת תשנ”ו עבר הת”ת למבנה החדש והמרווח ברחוב דרך הגיא, ובהמשך פוצל באופן רשמי לשני בתי ספר, עם כניסת הבנות למבנה החדש שלהן ברחוב דרך קדם, בצמוד לביה”ס לבנים. בשנה שעברה ציין ביה”ס 25 שנה להקמתו בטקסים  מרכזיים בהשתתפות הורים ונציגי ציבור.

ה”אני מאמין” של ביה”ס

תלמוד התורה “מעלה התורה” הציב לעצמו יסודות מנחים המאפיינים את הקו החינוכי והלימודי שהינם “ציוני דרך” לאופיו של התלמוד תורה.

 • .“והגית בו יומם ולילה” – התלמיד ידע להכיר כי לימוד התורה וקיום מצוות הם בבחינת אורח חיים, ובכל מקום אשר יימצא יקיים אותם מתוך אמונה, אהבה וחיבה. תלמוד-התורה ישים את הדגש על ידיעת התורה בריבוי שיעורים בתורה, תנ”ך, משנה וגמרא, הלכה ופרשת שבוע תוך העמקה ופיתוח החשיבה.
 • .“תורה עם דרך ארץ” – התלמיד ילמד לימודים כלליים ברמה גבוהה, והם אשר יתנו בידו את הכלים להעמיק בתורה ולהכיר בגדלותו של בורא עולם בבחינת “מה רבו מעשיך ה.”’
 • .“דרך ארץ קדמה לתורה” – התלמיד יתחנך למידות טובות ואהבת ישראל, וילמד להתמודד עם השקפות עולם שונות מתוך כבוד הדדי, תוך עמידה על עקרונותינו הרוחניים. התלמיד יתחנך לאהבת ארץ ישראל, יהיה אזרח נאמן למדינה, ישמור ויגן עליה מתוך הכרה שזו הארץ המובטחת!

“ספרא וסייפא ירדו כרוכין לעולם.”

ד. התלמידים יתחנכו ויתנהגו בדרך של הקפדה ודקדוק במצוות, והופעתם תהיה כבן וכבת תורה.

 • .“חנוך לנער על פי דרכו” התלמיד יקבל דרכים ושיטות ללימוד ע”פ יכולתו ונטייתו האישית .צוות ביה”ס יערך לכך ויוכשר בהתאם לנתונים. צוות ההוראה יתאים תוכניות לימודים חדשניות ודרכי הוראה לתכני הלימוד ודרך החינוך התואמת את השקפתנו, תוך נתינת דוגמא האישית ,אכפתיות ומסירות מצד המורות והמלמדים.
 • .“בכל דרכיך דעהו” – חינוך לניצול שעות הפנאי – התלמיד יכיר את מגוון האפשרויות הערכיות העומדות לפניו בזמנו החופשי, תוך הקפדה ושמירה על קיום מצוות, וינצל את הזמן לקביעת עיתים לתורה, להתנדבות, לעזרה לזולת ולתרבות – קריאה, מוסיקה, ספורט ועוד, כאמצעי לסיוע להגברת אהבת התורה ועבודת ה.’תקנון ביה”ס

מספר עקרונות כלליים מנחים את צוות ביה”ס בחיי היום-יום העיקריים שבהם:

1) לימוד תורה וקיום  מצוות כאורח חיים בתוך ביה”ס ומחוצה לו.

2) חינוך למידות טובות, אהבת הבריות, העם וארץ.

3) לימודים כלליים ברמה גבוהה, ע”פ דרישות משרד החינוך.

לאור עקרונות אלו נוסח תקנון מנחה ומחייב. להלן מספר סעיפים מתוך התקנון:

 1. התלמיד והוריו חייבים להיות שומרי תורה ומצוות באורח חייהם, בביתם ובהליכותיהם.
 2. הורי התלמידים יקפידו שהאווירה החינוכית השוררת בביה”ס תישמר גם מחוץ לכותלי ביה”ס, באורח החיים, בהקפדה במצוות ובהגברת המודעות כנגד התרבות המתירנית.
 3. תלבושת – על הבנים להגיע לביה”ס בתלבושת ובהופעה המקובלות בחברה התורנית: תספורת קצרה, ציצית, כיפה גדולה, חולצות ללא הדפסים או כתובות, ומכיתה ה’ – במכנסיים ארוכים בלבד.

בנות – חולצות עם שרוולים עד לאחר המרפק, חצאיות המכסות את גובה הברכיים בכל מצב, גרביים חופפים לחצאית, בשיער אסוף.

 1. א. כיתות הלימוד בביה”ס הן בהפרדה מלאה בין בנים לבנות.

ב. ההפרדה מתבצעת בכל הפעילויות בביה”ס, וגם באירועים הדרושים השתתפות הורים נשמר  עקרון ההפרדה, ולכן לקטעים האמנותיים במסיבות כיתות הבנות תבואנה אמהות בלבד ; באסיפות הורים וכינוסים שונים של הורים הישיבה לגברים ונשים תהיה נפרדת; על ההורים להקפיד שעקרון ההפרדה יתקיים גם בפעילויות לאחר שעות הלימודים.

 1. ההורים מתבקשים להגיע לביה”ס בהופעה ההולמת את העקרונות החינוכיים-תורניים בביה”ס: אמהות – בכיסוי ראש, בחצאיות ובחולצות ארוכות. אבות – בכיפה ובתספורת בהתאמה לרוח ביה”ס .
 2. לימודי הקודש מתוגברים בביה”ס באמצעות תל”ן תורני. ההורים שותפים לתשלום זה ,בכפוף לכללי משרד החינוך בנושא תשלומי ההורים.

ייחודיות הת”ת

“מעלה התורה” הוא מהמוסדות הראשונים בארץ שהוכשרו כת”ת ממ”ד.

אופיו המיוחד מורכב מהאווירה התורנית השוררת בו, מתכניות הלימודים הייחודיות והמתוגברות ומצוות המורים המתאים באופן מיוחד לאופיו.

לכל כיתת בנים יש “מלמד” ומחנכת. ה”מלמד” משמש כעין רב כיתה, ואחראי על עיצובו והכוונתו של התלמיד מבחינה רוחנית, ומשמש לו דוגמא אישית. הוא המלמד את רוב מקצועות הקודש בכיתה (גמרא, משנה, תנ”ך, הלכה ופרשת שבוע.)

המחנכת אחראית בעיקר על מקצועות החול, הקניית הרגלי למידה, וכמובן משלימה את החינוך למידות ולערכים.

במודל זה, יש חשיבות רבה לשיתוף פעולה מלא בין המחנכת ל”מלמד”, ולכן הקשר ביניהם, וביניהם לכיתה, הינו רציף, שוטף ויומיומי.

בכיתות הבנות, מחנכת הכיתה אחראית על אופייה הרוחני של הכיתה, הקניית מידות וערכים .בכיתות אלו משולבים גם ה”מלמדים” בשיעורי הקודש, ויחדיו מתווים דרך והרגל לסמכות רבנים ,בבחינת “עשה לך רב” ו”יהא מורא רבך כמורא שמים.”אוכלוסיית התלמידים:

תלמידי הת”ת משקפים את אוכלוסיית העיר, שהיא מגוונת ומורכבת. הכיתות הטרוגניות, ובכל כיתה נוכל למצוא תלמידים מחוננים בצד תלמידים מתקשים, תלמידים ממשפחות מבוססות בצד תלמידים ממשפחות בעלות רקע סוציו-אקונומי נמוך.

כל המעוניין להתחנך באווירה ובדרישות של הת”ת נקלט בת”ת, ובלבד שיקפיד הוא ומשפחתו לשמור בקפדנות על אורח חיים תורני ושמירת מצוות קלה כבחמורה, כגון: צניעות מקסימלית בלבוש הן בתוך כותלי בית-הספר והן בבית.

יום הלימודים בביה”ס הוא יום לימודים ארוך מיסודו, עוד לפני תכנית יוח”א במשרד החינוך .בנוסף לשעות ההוראה הממומנות ע”י משרד החינוך, מממנת עמותת “מעלה התורה” בעזרת תשלומי הורים וגיוס תרומות הארכת ימי לימודים,  תוספת של שעות הוראה בלימודי הקודש, וגם במקצועות החול ע”פ הצרכים.

במסגרת יום חינוך ארוך פועלת בביה”ס תכנית ק.ר.ב, המסייעת במימוש יעיל של תכנית יוח”א. בין הנושאים הפועלים דרך קרן ק.ר.ב: טבחים צעירים, בעלי חיים, תנועה, אמנות, תכשיטנות, משחקי חשיבה, יוצרים בת-מצווה – לבנות כיתות ו, קנה מידה – לבני כיתות ו.

תכנית “משחקי חשיבה” הפועלת בביה”ס שנים רבות זכתה בשנים האחרונות לתאוצה רבה, בעקבות זכיית בני ביה”ס באליפות הארץ ארבע פעמים ברציפות ובאליפות העולם פעמיים ברציפות!

תלמידים רבים בביה”ס פועלים בתנועות הנוער הדתיות בעיר: “אריאל”- בנות ובנים, הסניף הנפרד של בני עקיבא במצפה נבו, תנועת “עזרא” בשכונת “צמח השדה” ועוד. ביה”ס מעודד פעילות בתנועות הנוער בסניפים נפרדים ומברך עליה.

מדגם מהדגשים ומהפעילויות בביה”ס:

אקלים בית ספרי:

 • שיחות אישיות לתלמידים עם המחנכים.
 • שיחות חתך לנציגי הכיתות עם המנהל.
 • מועצת תלמידים.
 • הפסקה פעילה.
 • קשרים בין הצעירים לבוגרים – חברותות, חוגים רב גילים ועוד.
 • מוגנות (בביה”ס לבנים) – תכנית בית ספרית הפועלת כבר מספר שנים, ומטרתה להעניק לכל ילד את הזכות הבסיסית להיות מוגן ולחזור לביתו בריא ושלם. נקבעו בביה”ס שני “גבולות בל יעבור ,” שבשום אופן אסור לעבור עליהם ,וכל מי שעובר עליהם – מקבל התייחסות על פי כללי התכנית .

הגבולות הם: 1. אסור להכות  ;2. אסור לאיים .

תלמידים שעברו על הכללים מקבלים דו”ח אירוע ומגיעים ל”חדר הפסקה”, שם התלמידמתייחס לאירוע שקרה. לאחר מכן, נעשה בירור ע”י המחנך והתייחסות בהתאם.

נושאים תורניים:

 • השימוש בבית המדרש – בביה”ס נמצא בית המדרש ע”ש קאהען, שנבנה בעיקר מכספי תרומות. בבית המדרש מתפללים בכל יום תפילת שחרית במניין (בעזרתם הברוכה של תלמידי הישיבה התיכונית) מקיימים סדרי לימוד בחברותות, ושיחות לכל התלמידים. את התפילה וארגון בית המדרש מנהלים התלמידים.
 • ערבי לימוד הורים וילדים – כדי לחזק את קשרי המשולש: תלמידים-הורים-מורים, גם בתחום לימוד התורה, מארגנים ה”מלמדים” ערבי לימוד משותפים לאבות ולבנים.

ערב ראשון מתקיים בעשרת ימי תשובה, והשני יתקיים אי”ה במהלך חודש אייר.

 • שיעורי “מחיל אל חיל” – תלמידים המעוניינים בלימוד תורה נוסף על הנלמד במסגרת מערכת השעות, זוכים לתגבור במסגרת ייחודית.
 • חוגים תורניים ולימוד תורה לשמה – בביה”ס משולבים חוגי לימוד תורה לשמה לפני תחילת יום הלימודים, במהלכו (בזמן ההפסקות) ולאחריו. בין החוגים: לימוד משנה יומית, תהילים ,חוגי משנה, רגע של עברית במקורות ועוד. התלמידים משתתפים מרצונם החופשי בחוגי תהילים ובשיעורי משניות ומקבלים פרסים והפתעות.
 • תורת חיים – כחלק משותפתו של ביה”ס בתכנית הניסויית בתחום הערכי-תורני, שהתחילה לפני מספר שנים בהכוונת הנהלת החינוך הדתי נקבעו ע”י ביה”ס, לאחר מיפוי הצרכים התחומים הבאים: אהבת תורה, חיזוק התפילה ועבודת המידות.
 • בתחום התפילה – נערכו בשנים האחרונות פעילויות רבות לחיזוק הנושא אצל תלמידינו .כחלק מההיערכות בנושא התפילה, מתקיימת בביה”ס תפילת שחרית במניין, בסיוע תלמידי הישיבה התיכונית.
 • מושגים ביהדות – מתוך רצון להעמיק את ידיעות תלמידינו בנושאי היהדות, נערכה  בביה”ס חוברת “מושגים ביהדות”,  תכנית ספיראלית החל מכיתה ב’  וכלה בכיתה ו.’בכל שנה התלמידים לומדים מושגים חשובים מעולם התוכן התורני (מצוות, שבת וחגים ,תפילה, ועוד), ובשנה שלאחריה חוזרים על אותם מושגים ולומדים מושגים חדשים.
 • מתן אופי אחר לחודש אדר – כדי להפוך חודש זה מהוללות ליעילות, אנו פותחים את החודש בסעודת ראש חודש רצינית המלווה בהופעה ערכית. במשך החודש התלמידים משננים בע”פ ברכות, פסוקים ומשניות וזוכים בכרטיסים לקראת שוק פורים.
 • הארכת שנת הלימודים בביה”ס לבנים – בביה”ס לבנים שנת הלימודים מסתיימת שבועיים לאחר המועד הרשמי, מתוך רצון למזער את נזקי החופש הגדול הארוך ולהוסיף בלימוד תורה גם בתקופה זו. בשנתיים האחרונות שולב פרויקט זה בפרויקט של משרד החינוך לכיתות א-ב – ביה”ס של החופש הגדול.

נושאים כלליים:

 • “השיחה האישית” – אנו ממשיכים במיסוד השיחה האישית של המחנך עם התלמידים. כולנו מודעים לחשיבות הרבה שיש לקשר האישי בין התלמיד למוריו, ולכן כל מחנך מקדיש באופן קבוע שעתיים שבועיות לשיחות אישיות עם תלמידיו, בסבב המקיף אט אט את כל תלמידי הכיתה.
 • חדר אנגלית – מטרת החדר לשפר את הוראת האנגלית בכיתה הטרוגנית, ולאפשר לכל תלמיד גישה ע”פ רמתו לקניית השפה ע”פ המיומנויות: כתיבה, קריאה, הבעה בע”פ, הבנת הנשמע והבנת הנצפה. לצורך כך הוקמו בחדר פינות: הבנת הנשמע, וידיאו, קריאה, מחשב ומשחקים.
 • חדר מוזיקה – שיעורי מוזיקה ומקהלה בביה”ס נלמדים בחדר מיוחד המכיל כל נגינה רבים ומגוונים ומכשור מתאים שנועד להעשיר את רמת המוסיקה של תלמידינו. בכל שנה נלמדים שירים סביב נושא מרכזי ובסוף השנה התלמידים מקבלים דיסק המאגד את השירים כולם.
 • שילוב עולים – ביה”ס קולט מדי שנה עולים מארצות הרווחה ומאתיופיה. נושא זה חשוב מאוד בביה”ס ומהווה יעד. התלמידים דוברי האנגלית מקבלים קבוצות מיוחדות במסגרת שיעורי האנגלית בביה”ס כדי להתאים את לימודי האנגלית גם לרמתן.
 • מקהלה – בביה”ס לבנות פועלת כבר שנים רבות מקהלה צעירה (לבנות מכיתות ג-ד) המופיעה באירועים בית ספריים.
 • ספרייה – קיימות בביה”ס שתי ספריות (בכל אחד מהמבנים), וספריית ספרי קודש בבית המדרש .בספרייה מכוונים התלמידים לקראת ספרים איכותיים, בעלי מסר חינוכי בונה. במהלך השנה נערכות פעילויות לעידוד הקריאה והעיון .
 • דפי קשר – המחנכות מוציאות בכל שבוע דף קשר ובו מעדכנות את ההורים על הנעשה בכיתה במהלך השבוע בתחום הלימודי ובתחום החברתי. ההורים מקבלים בכל שבוע גם דף קשר בית ספרי“ – במעלה השבת”, שבו מתוארות הפעילויות שהתקיימו בביה”ס במהלך השבוע, נמסרות הודעות שונות, מברכים בברכת “מזל טוב” את המשפחות שהיו להן שמחות (או תנחומים במקרה של אבל ל”ע). גם התלמידים שותפים בכתיבת הדף – כתיבת דברי תורה, פתרון חידות פרשת השבוע וכתיבת מדור – “בעיניים שלנו.”
 • התחום החברתי – במהלך השנה מתקיימות פעילויות חברתיות רבות, ברמה הבית ספרית ,הכוללות עיסוק בחגי השנה, וסביב נושאים מזדמנים שונים. בהכנת הפעילויות שותפים מורים ,מועצת התלמידים ותלמידים מהכיתות הגבוהות. ברמה הכיתתית מתקיימים ערבי כיתה ופעילויות כיתתיות לפחות שלוש פעמים בשנה בשעות אחה”צ והערב, לעיתים אפילו בשבתות משותפות.

בכל שנה נבחר בביה”ס נושא מרכזי חברתי שסביבו פועלים בראשי חודשים במהלך השנה. בשנה זו אנו מתחברים לנושא המרכזי הכולל – חמישים שנה לאיחודה של ירושלים. כמו כן, נתמקד בשנה זו בדמויות המלוות את מוסדות החמ”ד – הרב שלמה גורן זצ”ל, ורעייתו הרבנית צפיה ע”ה.

 • תקשוב – לפני כמה שנים בית ספרנו נכנס (כחלק מהמחוז כולו) לתכנית התקשוב הלאומית .במסגרתו קיבלו המורים מחשבים ניידים לצורך השבחת אמצעי ההוראה בכיתה, ובכל כיתה הותקן מקרן לסיוע במטרה זו. כבי”ס תורני ניתן דגש מיוחד על הקניית ערכים נלווים לתכנית זו, כגון: שימוש מושכל ברשת האינטרנט ובפרט ברשתות החברתיות, שמירה על איזון עדין בין התועלת מהקדמה לבין נזקיה וכיו”ב.
 • פעילויות תרבות – כמדי שנה מתוכננות פעילויות במסגרת “סל תרבות”: הצגה, מופע מוסיקלי ,מפגשים עם סופרים, סיורים וכו’, והכול מתוך התאמה מרבית לאופיו הרוחני של הת”ת.
 • כיתת “חזק ואמץ” – צוות “חזק ואמץ” (מורות מתי”א) ממשיך בשנה זו לעבוד על שילוב רב יותר של התלמידים בכיתות האם. מורות הצוות ומורי החינוך הרגיל עובדים בצוות כדי לשלב באופן מרבי את התלמידים. בית ספרנו ממשיך ליישם את “חוק דורנר”, לפיו גם תלמידים שוועדת ההשמה החליטה שהם זכאים ללמוד בחינוך המיוחד, יוכלו , לפי בקשת הוריהם, ללמוד בכיתות הרגילות עם סל אישי מיוחד להם.

"יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ"

תרצו לשתף?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

יש לך מה לומר?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תכניות העשרה

יואב שור מטרת התכנית היא להעשיר את עולמם החינוכי-השכלתי של תלמידי בתי הספר בתחומי הלימוד המרכזיים. הפרויקט מכיל מרכיבים רבים ומגוונים הבאים לתת מענה לרבדים

קרא עוד »

צופית בוהקת

מחלקה: עופות סידרה: ציפורי שיר משפחה:  צופיתיים סוג: צופית זיהוי: ציפור שיר קטנה בעלת מקור ארוך וכפוף קלות. הזכר שחור כולו, אך מזוויות אור שונות

קרא עוד »

אות הפעיל המצטיין

אות הפעיל המצטיין – "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש מעמך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוקיך". באולפנה גאים ושמחים לברך

קרא עוד »
דילוג לתוכן