בי"ס ממלכתי אלמוג – תל"י

מנהלת ביה"ס: הגב' מורן אבני

מפקחת ביה”ס: הגב’ אינה זלצמן

שנת הקמה: שנת תש"ע

כתובת ביה"ס: רח' אלמוג 2 מעלה אדומים

טלפון02-5905816 :

פקס02-5905195 :

מס' תלמידים בביה"ס650 :

בית ספר כולל: 23 כיתות אם – שכבות א'-ו.'

תש”ע – זוכת פרס אקלים מיטבי

תשע”א – ביה”ס קיבל תעודת הוקרה על עשייה חינוכית לציון שנת העברית.

תשע”ב – ביה”ס זכה בהוקרה על השתתפות סגל ההוראה בתכנית “מנהל מעריך את מוריו” למען קידום איכות ההוראה.

תשע”ב – ביה”ס זכה במקום הראשון בחידון תנ”ך עירוני לבתי הספר הממלכתיים.

תשע”ד – ביה”ס החל למתג עצמו כבית ספר חוקר .

תשע”ז – בית ספר אלמוג מוכר כבית ספר מקדם בריאות .

התפיסה החינוכית

צוות ביה”ס מאמין  כי כל אדם הבריא בנפשו ומודע להחלטותיו, יכול  להתקדם מהמקום בו הוא נמצא – שהרי זו שאלה של החלטה, בחירה, כוונה, רצון ואמונה של הלומד עצמו ושל  הסובבים אותו . לכן, נטפח את אחת  המשימות החשובות של ביה”ס, בכוון דרכם ומעשם של תלמידינו ונביאם למסוגלות להאמין בעצמם וביכולתם ובכך , נשפיע על הניווט של מארג חייהם בבחירותיהם והחלטותיהם .

נאפשר לכל לומד, ע”י מתן אמון מלא בו, להוציא מהכוח לפועל את הפוטנציאל הטמון בו – ע”י התייחסות אישית והתאמת דרכי הלמידה לצרכיו של כל לומד וזאת נעשה בשותפות מלאה עם התלמיד ועם משפחתו.

הדרך שלנו

“כשאהיה גדול אני רוצה להיות עם שורשים וכנפיים.“  אמנון שמושביסוס והטמעת השורשים ולמידה חקרנית למען מעוף מחשבתי .

חיזוק השורשים  והערכיםביה”ס יפעל למען טיפוח  שורשי הזהות האישית – המשפחתית והלאומית  תוך ההכרה שכל אדם הוא גם חלק מחברה אליה הוא שייך והוא מחויב לפעול עפ”י ערכים בסיסיים כדי לשומרה ולהרגיש שייך אליה. נפעל בחיזוק הערכים המשפחתיים, הקהילתיים ,הלאומיים והיהודים תוך פיתוח אחריות אישית של האדם לסביבתו – דרך למידה חקרנית, ביקורתית ושאילת שאלות .

הכנפיים – ביטוי להעמקת היצירתיות, ביקורתיות, חדשנות מחשבתית בכל תלמיד ותלמידה, אשר “יצמחו” עם פיתוח הרוח, ויניבו תפקודי לומד עצמאי על כל היבטיו, באמצעות למידה חקרנית .הערכים המובילים את העשייה שלנו הם: אחריות, למידה,  כבוד,   שותפות    נתינה,  הצלחה,מצוינות אישית,   אהבה,  אחידות ושונות.

עיקרון ויסוד מארגן בית ספרי

הגרעין לשותפות והעשייה הבית ספרית, למען ההצלחה, חייב לכלול את התלמידים, ההורים והמורים. יחד, בשותפות ובאחריות הדדית, נפעל למען מטרות חינוכיות, חברתיות, קהילתיות וערכיות – לטיפוח התלמיד והישגיו להכרה בחשיבות הסביבה ולצמיחה עם הקדמה מעלה.

אחריות הדדית זו, תיווצר בארגון דינאמי אשר כל השותפים ערבים זה לזה, תומכים זה בזה ונעזרים האחד בשני .

קדימויות לשנת תשע”ז

-המשך קידום הישגי הלומדים בכל מקצועות הליבה.

-המשך הבניית  למידה חקרנית – בשיעורים ועבודות חקר בשעת רוחב במערכת .

-חלופות בהערכה בתחומי הדעת השונים – במיקוד כתיבה

-ביסוס והבניית יכולת ההבעה בע”פ – בתחום הדיון בציבור ובמעגלי שיח.

איך עשינו זאת?

פיתוח  מסוגלות והעצמת צוות – השבחה ולמידה

חדר מורים לומד ומלמד בצורה של מעגלי שיח והוראה המקדמת למידה חקרנית.

תלמידים שואלים שאלות ומפתחים חשיבה ע”י ניהול שיח מיטבי .

תלמידים פעילים בדיון ובחקר – חוקרים סביב שאלה.

אסוף של מידע וארגון מידע אשר נעשה ע”י תלמידים.

פעילות חברתית – ערכית:

-קיום טקסי ראש חודש

-העמקת חג נלמד לכל שכבה – ברמת חוויה

-תרומה לקהילה בכל חודש ע”י שתי כיתות בהלימה לערכי החודש והמורשת היהודית

-יוזמה – תרומה ערכית ( עזרה במתן ש”ב, אימוץ חלקה במעלה אדומים – חשיבה)

-הוצאת חוברות ייחודיות – מבוססות יחידות הוראה, ממוקדות נושא לכל שכבה בתחום מורשת .

-הכרת מגוון תפילות וארון הספרים היהודי

-למידה ספירלית ממוקדת חגים, וכן תחום ציוני – יהודי

-הקדשת שעה אחת בשבוע להעברת החומר וללמידתו.

-חודש אפריל – מאי – במיקוד בית ספרי תחום: ירושלים

פיתוח אחריות – גופי, נפשי וסביבתי

-ארוחת הבוקר – הרצאות,  למידה עיונית, בקרה.

-סביבת חקר לימודית – בריאות הנפש ובריאות הגוף עפ”י משנתו של הרמב”ם

-מעגלי שיח – דנים ועוסקים ב נזקי הגוף בניהול “אורח חיים יושבני”

-הפסקות פעילות, ימי בריאות וכושר.

-ניקיון הסביבה ושמירה עליה.

-אחזקה שוטפת של החממה  ע”י התלמידים

-טיפוח הסביבה באמצעות מחזור

-תרומה לקהילה : עזרה לתלמידים בלימודים ובהעצמה וכן תרומות וחונכות .

פירוט התוכניות כיתתיות – שכבתיות בענפים השונים:

חינוך לשוני:

 • עבודה ולמידה עפ”י תוכנית לימודים מובנת וברורה אשר כוללים שיעורים מתוקשבים.
 • המשך ייעוץ והכוונה ע”י מדריכת חוץ המתמחה בחינוך הלשוני ובמדריכת חוץ – המתמחה בהוראה באמצעות התקשוב.
 • תגבור שעות חינוך לשוני בכל הכיתות.
 • גירוי מחשבתי באמצעות שאילת שאלות ושיטת יר”ל .
 • מבחנים ומבדקים – אחת לחודש.
 • תיוק תוצאות מבדקים בתיק מנהל כיתה.
 • הקניית אסטרטגיות לימודיות.
 • קביעת שלושה מועדים לצמתי הערכת כל לומד – הורה – מורה – תלמיד בהתאם להתקדמותו בלימודים.
 • הוראה מותאמת בהלימה לצרכים של התלמידים .
 • גיוון דרכי הוראה והקמת מרכזי למידה פעילים לעידוד הקריאה והכתיבה.
 • הקמת תערוכת תוצרי כתיבה ועבודות חקר.
 • שימוש במחווני כתיבה וקריאה לאורך כל השנה – המוכרים והידועים להורים לתלמידים ולמורים, מותאמים לסוגי הטקסטים הנלמדים.
 • חשיפת התלמידים לטקסטים רבים ומגוונים והתאמת כתיבה לסוגת הטקסט.
 • החלפת ספרים בספריית ביה”ס ועידוד קריאה ע”י חידון השבוע, יומן קריאה,  פעילות בעקבות יוצר החודש ועוד.

מתמטיקה:

 • עבודה ולמידה עפ”י תוכנית לימודים מובנת וברורה אשר כוללים שיעורים מתוקשבים.
 • שאלת חקר והבאת בעיה בתחילת השיעורים המזמנת התנסות חקרנית ולמידה .
 • ייעוץ והכוונה ע”י מדריכת חוץ המתמחה במתמטיקה.
 • מבחנים ומבדקים – אחת לחודש.
 • תיוק תוצאות מבדקים בתיק מנהל כיתה.
 • כתיבת תוכנית עבודה לכל לומד בהתאם לתוצאות המבדקים.
 • קביעת שלושה מועדים לצמתי הערכת כל לומד – הורה – מורה – תלמיד בהתאם להתקדמותו בלימודים.
 • הוראה בקבוצות למידה – ממוקדות מטרה.
 • פיתוח שיח מתמטי.
 • יום שיא במתמטיקה.
 • למידה מגוונת עם אמצעי המחשה, שאלות חקר ושאלות חשיבה.

מדעים:

 • תכנית לימודים מגוונת המתבססת על ניסויים תמידיים ושאלות חקר .
 • חדר מדעים.
 • מרכזי למידה שונים במדעים.
 • עבודות חקר בתחום המדעים בשכבות ה’ ו.’y תגבור לימודי המדעים ע”י מתן שיעורים פרטניים.
 • מתן תגבור ושיעורי העשרה לתלמידים מצטיינים.
 • אנגלית:
 • השפה נלמדת בכל הכיתות – החל מכיתה ב’
 • מתן ארבע שעות הוראה בשבוע לשפה האנגלית – החל מכיתה ג.’y לימוד השפה בקב’ קטנות.
 • שימוש בשפה הדבורה ובשפה הכתובה – בכל שיעור ע”י כתיבה, קריאה, יצירה, שירה ומשחק.
 • מתן תגבור והעשרה לתלמידים מצטיינים ולתלמידים מתקשים.

תרצו לשתף?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

יש לך מה לומר?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כנס מצויינות במדעים

דיווח מאולפנת צביה: כנס מצויינות – נציגות משכבת ט' יצאו ביום שלישי ליום עיון מטעם עיריית מעלה אדומים לעידוד בנות למצויינות במדעים, בו השתתפו בנות מכל

קרא עוד »

ביה”ס נירים-לחינוך מיוחד

בביה"ס מטפל בתלמידים הלוקים ב- ADD, ADHD,C.D, ODD, ל"ל  רוב התלמידים הם בעלי סף תסכול נמוך וקושי בוויסות רגשי המאופיינים בהתפרצויות זעם, בריחה מהתמודדות וקושי

קרא עוד »
דילוג לתוכן