ביה"ס העירוני למוסיקה – הקונסרבטוריון 

הייעוד: הענקת חינוך מוסיקאלי איכותי לילדי העיר ומרכז מוסיקאלי המעשיר את חיי התרבות בעיר .

ביה”ס העירוני למוסיקה מורכב מכמה אגפים:

אגף תזמורות בתי הספר (“המודל היישובי)”

פועל בשלושה בתי ספר כחלק מתכנית הלימודים הפורמאלית ומכשיר לנגינה במסגרת תזמורתית .הלימודים נערכים כחלק מתכנית הלימודים הכללית, מתוך הבנה והכרה בהשפעות לימודי הנגינה על התפתחות יכולות קוגניטיביות, קואורדינטיביות, מוטוריות וחברתיות אצל ילדים.

אגף המכינה

פונה לכלל תלמידי העיר ומציע חינוך מוסיקאלי ברמה גבוהה לאלו שתכנית הלימודים בקונסרבטוריון אינה מתאימה להם, וכן מכין תלמידים המבקשים להמשיך ללימודים גבוהים יותר בקונסרבטוריון .

הלמידה במכינה היא יחידנית בכלים לפי בחירת התלמיד.

אגף הקונסרבטוריון

מיועד לתלמידים מוכשרים במיוחד שאותרו מבין תלמידי האגפים האחרים או מבין ילדי העיר שהתפתחותם המוסיקאלית דורשת השקעה משמעותית יותר. בצוות המורים בכירי המוסיקאים בארץ ,חברי סגל האקדמיה למוסיקה בירושלים ובת”א וכן נגנים ראשיים בתזמורות מקצועיות.

בתכנית הלימודים נגינה בשיעורים אינדיבידואליים ובהרכבים מוסיקליים, לימודי תורת המוסיקה ועוד .כלי הנגינה הנלמד, כמו יתר תכנית הלימודים בקונסרבטוריון, נקבעים על ידי ועדת מומחים משיקולי התאמה מקצועיים על מנת למקסם את סיכויי ההצלחה של התלמיד.

אגף התזמורות והאנסמבלים הייצוגיים

באגף זה לומדים המוכשרים והמתקדמים ביותר בעיר. בנוסף לשיעורים הנלמדים בקונסרבטוריון ,לומדים תלמידי אגף זה במסגרת הרכבים ייצוגיים ברמה גבוהה, ואף בינ”ל.

אגף ההעשרה המוסיקאלית לבוגרים

פונה לתלמידים מעל גיל 18 בכלי לפי בחירתם, ומציע לימודי נגינה אינדיבידואליים תוך גמישות מירבית בבחירת הכלי,  בעיתוי השיעורים ובתדירותם.  הלומדים באגף ההעשרה נהנים מחברות במועדון “אוקטבה”, המקיים פגישות חודשיות לדיונים על מוסיקה, מפגשי הכנה לקונצרטים והנחות שונות.

הקונסרבטוריון העירוני ע”ש ג’ורג’ שייפר: כיכר יהלום, טלפון 5798343

 

 המודל היישובי המוסיקלי

בהנהלת: פרופ' בנימין שפירא

ביה”ס העירוני למוסיקה שם לו למטרה להעניק חינוך מוסיקאלי אינסטרומנטאלי ברמה מתאימה לכל ילד הלומד בעיר מעלה אדומים. חינוך זה יינתן בהתאמה לצורכי התלמיד ללא משוא פנים על בסיס יכולת ביצועית מוסיקאלית, יכולת כלכלית, רמת השכלה או תרבות קודמים, מתוך הכרה בחשיבות העליונה של חינוך זה לקידום יכולות התלמידים.

על מנת לממש מטרה זו פועלים במסגרת ביה”ס העירוני למוסיקה ארבעה אגפים:

  • אגף תזמורות בתי הספר -ז המודל היישובי המוסיקאליy אגף המכינה
  • אגף הקונסרבטוריון העירוני
  • אגף האנסמבלים והמקהלות הייצוגיות העירוני

אגף תזמורות בתי הספר: המודל היישובי המוסיקאלי

מטרת אגף זה להעניק חינוך מוסיקאלי אינסטרומנטאלי בסיסי לתלמידי בתי הספר כחלק מתוכנית הלימודים בביה”ס. המודל פועל זו השנה החמישית במסגרת שיתוף פעולה פורה בין עיריית מעלה אדומים ומשרד החינוך. במסגרת זו לומדים תלמידי שכבת כיתה ד-ח נגינה בכלי קשת ובכלי נשיפה במסגרת תזמורתית הטרוגנית .

יתרונות השיטה האמריקאית בה משתמש המודל היישובי מתועדים מאוד. הוכח כי בבתי ספר בהם קיימת תוכנית תזמורתית מפותחת גבוהים באופן משמעותי הישגי התלמידים בתחומי המתמטיקה והמדעים, לעומת הישגי תלמידי בתי ספר מקבילים שאינם מציעים תוכנית כזו. המחקרים מעידים גם על השפעה מרחיקת לכת של  לימודי נגינה במסגרת כיתתית/שכבתית על כישוריהם החברתיים של התלמידים. הודגמה ירידה משמעותית ברמת האלימות והשימוש בסמים ונרשמה עליה ביכולת שיתוף הפעולה וההידברות. זאת בנוסף ליתרונות התרבותיים המובנים מאליהם אותם מעניקה תוכנית לימודים תזמורתית לתלמידים. על מנת לאפשר את הקמת המודל היישובי השקיעה עיריית מעלה אדומים סכומים נכבדים ביצירת תשתית, רכישת כלי נגינה , הכשרת מורים ועוד. המודל היישובי מוצע לתלמידים כחלק מתוכנית הלימודים והוא אינו כרוך בתשלום מצידם.

 משתתפים: תלמידי כיתות ד-ו בבתי הספר היסודיים ממ”ד שדי חמד, ממ”ד צמח השדה וממלכתי ג ובחטיבות הביניים של אמי”ת. הלימודים מתבצעים כחלק מתוכנית הלימודים בבית הספר .

אגף המכינה

המכינה נועדה לאפשר לימודי נגינה מתקדמים לתלמידים שאותרו כמוכשרים אלא שבשלב זה זה אינם יכולים ללמוד בקונסרבטוריון מסיבה כל שהיא (העדר מקום פנוי, חוסר התאמה לתכנית הלימודים בשלב זה או כל סיבה אחרת. במכינה מלמד סגל צעיר, מוכשר ודינמי תחת השגחתו המקצועית של הסגל הבכיר בקונסרבטוריון.

 תנאי קבלה: תהליך הקבלה מקביל לתהליך הקבלה לקונסרבטוריון (ראה מטה.)  עלויות שכ”ל: על פי טבלה שאושרה על ידי הגורמים המוסמכים בעירייה

אגף הקונסרבטוריון העירוני

הקונסרבטוריון הינו בית ספר מקצועי למוסיקה השם לעצמו מטרה להעניק חינוך מוסיקאלי ברמה המקצועית הגבוהה ביותר  לתלמידים בעלי כישורים מצוינים אשר אותרו באמצעות בחנים מקצועיים .תלמידי הקונסרבטוריון נהנים מתוכנית לימודים מותאמת אישית לצורכיהם הפדגוגיים הכוללת לימודים אינדיבידואליים בכלי, לימודי תורת המוסיקה ולימודי תזמורת/אנסמבל. כביה”ס מקצועי למוסיקה רשאי הקונסרבטוריון להגיש את תלמידיו לבגרות. חברי הסגל המלמדים בקונסרבטוריון העירוני מעלה אדומים כוללים חברים בסגל האקדמי של האקדמיה למוסיקה בירושלים, נגנים ראשיים בתזמורות הבכירות ביותר בארץ ומוסיקאים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר בארץ .

 תנאי קבלה: תלמידים אשר עברו בהצלחה מבחני קבלה יזומנו לריאיון אישי, אשר בסופו יוחלט על קבלתם ללימודים במוסד.

 לתיאום מבחן קבלה: נא להתקשר למזכירות ביה”ס העירוני למוסיקה בטלפון מס ’3438975

(מספר זמני. המספר הקבוע יפורסם בעיתונות מיד עם קבלתו) בימים א-ד בין השעות 16:00-

.19:00

 תוכנית הלימודים: תוכנית לימודים אישית מורכבת עבור כל תלמיד אשר עבר בהצלחה את הריאיון האישי. התוכנית כוללת את כל צרכיו הפדגוגיים המוסיקאליים, כולל: שיעורים אינדיבידואליים בכלי ראשי, שיעורי תורת המוסיקה ואנסמבל מתאים. תלמידים שנמצאו מתאימים יכולים אף לבחור בלימודי קומפוזיציה, ניצוח, מקהלה ועוד.

 עלויות: על מנת לאפשר לתלמידים ללמוד בקונסרבטוריון תמורת שכר לימוד שווה לכל נפש משקיעה עיריית מעלה אדומים סכומים נכבדים מאוד מדי שנה. עלות הלימודים הינה 044 ש”ח לחודש עבור תושבי העיר( 880 ש”ח לחודש לתושבי חוץ). בנוסף ניתן לשכור כלי נגינה (נשיפה או קשת בלבד) באמצעות ביה”ס העירוני למוסיקה תמורת 50 ש”ח לחודש .

אגף האנסמבלים והמקהלות הייצוגיות העירוני

אגף התזמורת העירונית הצעירה מרכז בתוכו את טובי הכישרונות המוסיקאליים בעיר. הוא מפעיל כמה אנסמבלים בעלי מטרות ביצועיות ייצוגיות:

 התזמורת הסימפונית העירונית – זהו הרכב הדגל העירוני. תזמורת זו, המוכרת כאחת הטובות מסוגה בארץ, מופיעה מעל לבמה הלאומית  והבינלאומית. בין היתר הופיעה התזמורת באולם קרנגי היוקרתי בניו יורק.

 הסימפונייטה העירונית הצעירה – הסימפונייטה העירונית הצעירה הינה תזמורת סימפונית מלאה המורכבת מנגנים איכותיים ומתקדמים.  התזמורת תשתתף בקונצרטים ובאירועים עירוניים.

 תזמורת כלי הנשיפה העירונית – זוהי תזמורת כלי נשיפה( band) מלאה. תזמורת זו תשתתף באירועים עירוניים שונים. היא גם תתפקד כתזמורת לכת במצעדים שונים.

המקהלה הקאמרית העירונית – זהו הרכב הדגל הווקאלי העירוני. הרכב זה העלה בעבר, יחד עם התזמורת הסימפונית הצעירה, מספר אופרות.

 אנסמבל כלי ההקשה העירוני – זהו הרכב כלי הקשה נבחר בניהולו המוסיקאלי של מר אלון בור, מנהל המחלקה לכלי הקשה בביה”ס העירוני למוסיקה ונגן כלי ההקשה הראשי בפילהרמונית הישראלית.

התלמידים הלומדים במסגרת אגף זה זוכים ללימודים מוגברים, המופעלים במסגרת יום פעילות ארוך.

 תנאי קבלה: מעבר מבחן קבלה בפני סגל אקדמי

 תוכנית לימודים: תלמידי אגף האנסמבלים והמקהלות הייצוגיות זוכים לתוכנית לימודים מוגברת הכוללת שיעורים אינדיבידואליים אצל מורים מהבכירים ביותר בישראל, לימודים מוגברים בתורת המוסיקה, לימודי אנסמבל בהרכב ייצוגי ולימודי מוסיקה קאמרית אצל מורים מהבכירים ביותר בארץ. התוכנית מתוכננת כשני ימי לימודים ארוכים (יום א ו-ד) בין השעות 00:02-00:61.

 עלויות: זהות לעלויות הלימודים בקונסרבטוריון.

תרצו לשתף?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

יש לך מה לומר?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

צבי ארצישראלי

מחלקה: יונקים סידרה: מכפילי פרסה משפחה: פריים תת משפחה: צבאים סוג: צבי זיהוי: צבע הגוף חום בגוון אפור , הבטן בצבע לבן, פס פרווה שחור

קרא עוד »
שרשרת

שרשרת הדורות

כחלק מתכנית בר המצווה של שכבת ז' בבית החינוך אמי"ת איתן יצאו תלמידי השכבה לסיור בחברון, עיר האבות.

קרא עוד »

תכנית ק.ר.ב למעורבות בחינוך

רכז ישובי ומנהל אזור ירושלים: אורן כהן-מגן רכזת גנ”י: דפנה רוזנהק תכנית ק.ר.ב למעורבות בחינוך היא הגורם המרכזי במערכת החינוך שמפתח ומפעיל תכניות למידה, תרבות

קרא עוד »
דילוג לתוכן