המרכז לפיתוח סגלי הוראה – פסג"ה

ללמוד, להתעדכן, לשפר

בפתח הדברים אציין, כי אנו, עובדי הפסג”ה, גאים להיות חלק ממערכת החינוך העירונית הפועלת בהתמדה לחיזוק מערך החינוך, לשיפור איכות ההוראה והישגי התלמידים ולהעצמת המורים.

מי אנחנו?

מרכז הפסג”ה במעלה אדומים הוא ארגון שייעודו לשפר את איכות ההוראה במערכת החינוך במעלה אדומים ובאזורים הסמוכים לה.

מרכז הפסג”ה אחראי על הפיתוח המקצועי של צוותי החינוך וההוראה (מורים, גננות, סייעות ,תומכי הוראה, העוסקים במקצועות תרפויטיים) בעיר מעלה אדומים ומזרחה  מעין גדי בדרום ועד למחולה ומעלה אפרים שבצפון.

במסגרת “אופק חדש” ועוז לתמורה, כל עובד הוראה משתלם כחלק מהקידום המקצועי שלו .

המטרה: להביא לשיפור מעמדו ואיכותו של עו”ה באמצעות רצף פיתוח מקצועי מובנה ושיטתי למיצוי איכויות אישיות ופדגוגיות במהלך הקריירה המקצועית.

היקפי הפעילות:  במהלך השנים בהן פועל מרכז הפסג”ה גדל בהתמדה מספר צוותי החינוךוההוראה המשתלמים במרכז. ההשתלמויות מותאמות לשלב בהוראה בו נמצא המורה, לתפקיד אותו הוא ממלא ולתחום הדעת שלו .


שותפים
: הפסג”ה היא פרי יוזמה של משרד החינוך ופועל בשיתוף פעולה עם אגף החינוך של  עיריית מעלה אדומים התומך ומקדם את פעילות הפסג”ה.ים: הפסג"ה היא פרי יוזמה של משרד החינוך ופועל בשיתוף פעולה עם אגף החינוך של  עיריית מעלה אדומים התומך ומקדם את פעילות הפסג"ה.

תוכנית העבודה של הפסג”ה נגזרת מהשותפויות השונות של כל העוסקים בפיתוח המקצועי של עו”ה: משרד החינוך, הפיקוח הכולל והמקצועי, מנהלי בתי הספר, הרשות המקומית והכי חשובים הם עובדי ההוראה אותם אנו רואים בהם כשותפים העיקריים לעשייה החינוכית.

עובדי הפסגה: צוות העובדים מחויב להענקת שירות לקהל הבית של הפסג”ה החל מהדרכה ,ליווי וייעוץ דרך שירותי קבלת קהל וכלה בניהול אדמיניסטרטיבי של מערך ההשתלמויות. את ההשתלמויות מעבירים מרצים חיצוניים בעלי תואר שני ומעלה. המועסקים על בסיס שעות מרצה.

פרויקטים מיוחדים:

”מאיץ היהלום” – מרכז פסג”ה מעלה אדומים נבחר להשתתף בתוכנית “מאיצים בחינוך” כחלקממרכזי פסג”ה  נבחרים נוספים המהווים רשת של מאיצים(  accelerators)  התוכנית הינה מסלול ייחודי בפתוח מקצועי אישי. התוכנית מבוססת על מתן אפשרות לכל עובד הוראה, לממש את הידע והניסיון הרב שצבר, לכדי פיתוח מוצר פדגוגי וחינוכי חדיש, שיכול להיות מוטמע בכלל המערכת .

המוצרים החינוכיים יופצו ויוטמעו בסיוע כלל מרכזי הפסג”ה כמוצרים מחוללי שינוי .

מודל הקפסול”ה – במהלך שנת תשע”ו צוות מרכז הפסג”ה בנה מודל להנחיית עמיתים – מודלהקפסול”ה. המודל הינו כלי לבניית תהליך קבוצתי במסגרת מפגשי קורס בפיתוח מקצועי אישי בבית ספר. קורס זה הוא חלק בלתי נפרד מתהליך פיתוח מקצועי גמיש המאפשר לכל מורה לבחור את התחום שבו הוא רוצה ללמוד ולהתפתח.

מודל קפסול”ה מאפשר ליצור קבוצת למידה בה לכל השותפים השפעה על הנעשה בקבוצה, וזאת הזדמנות לפתח ולהעצים את הערכים המקצועיים של צוות החינוך .

בשנת תשע”ז ישנם כ 10 בתי ספר העובדים על פי המודל בהנחיית צוות הפסג”ה, והיד עוד נטויה…

מורים מובילים – מרכז פסג”ה מעלה אדומים נבחר להוביל במחוז יחד עם מרכז פסג”ה מודיעין את תכנית מורים מובילים. זו מהלך ארצי שמשרד החינוך מוביל לטיפוח “מורים מובילים”, מהלך שנועד לפתח את שדרת מנהיגות הביניים בבית הספר ולחזק את יכולת ההובלה של תהליכי למידה והתפתחות צוותיים ובית-ספריים, בידי מורים ולטובת מורים.

עיקרו של המהלך – חיזוק ופיתוח מנהיגות מורים בבתי ספר ובמערכת; הובלת למידת עמיתים לחקר הפרקטיקה; ושינוי בתרבות הלמידה הבית-ספרית בישראל.

הובלת תהליך השינוי תיעשה בידי המורים עצמם, הפועלים בתוך שדה העשייה וקרוב לפרקטיקת ההוראה, וזאת לטובת שיפור איכות הלמידה וההוראה בבית הספר, בד בבד עם פתיחת אופקי התפתחות חדשים למורים מובילים.

הדרכה ואימון אישי – מרכז הפסג”ה מעמיד לרשות המורים את צוות המרכז לאימון אישיולהדרכה פרטנית או קבוצתית בתחומים בהם הם נדרשים לליווי או יעוץ. אנו רואים באימון ובהדרכה פיתוח מקצועי אישי להעצמת המורה ולהתפתחותו המקצועית. הן האימון והן ההדרכה הנם דיסקרטים וניתנים לפי הצרכים האישיים של כל מורה.

“אימון להצלחה” – זו השנה התשיעית שמתקיימת ההשתלמות המכשירה את המורים, בבתי הספר העל יסודיים, להיות מורים מאמנים. המורים מקבלים כלים אימוניים שתכליתם להוביל תלמידים להצלחות. ההכשרה נמשכת שלוש/ארבע שנים. במהלכה המורים המשתלמים גם לומדים ומתנסים על עצמם וגם מתנסים באימון תלמידים ומקבלים supervision על עבודתם אם התלמידים.

מוזיאון קסטל – זכינו שבעירנו נפתח השנה מוזיאון של הצייר משה קסטל. צוות מרכז הפסג”ה ראה זאת כאתגר חינוכי ומכשיר מורים להדרכת תלמידים במוזיאון   .

כל ילדי גני החובה במעלה אדומים יבקרו במוזיאון וקבלו הדרכה חוויתית במוזיאון.

 

קהילת תיקשוב – מרכז הפסג”ה רואה עצמו בית לחדשנות חינוכית. לכן בחרנו לפתח אתר אינטרנט שיהיה פלטפורמה לסביבות למידה מתוקשבות. דהיינו כל מורה שרוצה לפתוח סביבת למידה מתוקשבת 2web , יכול לפתוח לו סביבה כזאת באתר הבית של הפסג”ה, ולעבוד שם עם תלמידיו .הסביבות שנפתחו כיום (שנה לאחר פתיחת האתר) מס’ השתלמויות של הפסג”ה, מספר גנ”י ילדים שפתחו אתר גן ומספר מורים שפתחו סביבה מתוקשבת לכיתותיהם. מרכז הפסג”ה נותן תמיכה פדגוגית לבניית סביבות למידה מתוקשבות ותמיכה טכנית.

כתובת אתר הבית היא https://www.eduil.org/ma-pisga/

הערכים המרכזיים שבבסיס פעילותנו

מקצועיות– הפסגה מבצעת תהליך מעמיק של איתור צרכי עובדי ההוראה ומערכת החינוך ונותנת מענה הולם על ידי בחירת מרצים מקצועיים בעלי תואר שני ומעלה, בעלי ניסיון בהדרכה וניסיון בשדה. הפסג”ה מקיימת מעקב אחר התנהלות ההשתלמויות ומפיקה לקחים לצורך שיפור מתמיד בפעילותה. כל זה רק חלק מתהליך שמטרתו להבטיח מערך הדרכה מקצועי.

למידה יישומית: ההדרכות בפסג”ה משלבות ידע אקדמי ויישומי והן מותאמות לצרכיהם הייחודיים של עובדי ההוראה. בדרך זו אנו מבטיחים כי המשתלמים יוכלו ליישם את אשר חוו ולמדו במהלך ההשתלמויות בעבודתם השוטפת.

שותפות: אנו רואים בעובדי ההוראה שותפים מלאים לפיתוח תכני ההוראה, לשיפורם ולחיזוק מערך החינוך העירוני. הפסג”ה פועלת ליצירת שותפות אמיתית שמטרתה להביא לשיפור מתמיד באיכות ההוראה תוך יצירת אווירה חמה ומשפחתית במרכז הפסג”ה.

חדשנות: הפסג”ה היא גוף דינאמי וער לצרכי השטח. אנו שואפים להתאים את פעילות הפסג”ה לצרכים המשתנים של עובדי ההוראה למגמות עדכניות בשדה החינוך בארץ ובעולם כך לדוגמה ,הפסג”ה פועלת לשיפור הלמידה המתוקשבת, לפיתוח תרבות הערכה ומדידה, לרכישת אסטרטגיות הוראה מגוונות וכל אלו מלווים באתרי אינטרנט לשיפור וייעול הלמידה.

יעדים לשנת הפעילות תש"פ:

  • פיתוח של למידה משמעותית באמצעות הגמישות הפדגוגית.
  • ליווי והטמעת תוכנית התיקשוב הלאומית בכל בתי הספר היסודיים.
  • שילוב מושכל ומקצועי של המחשב בעבודה הפדגוגית השוטפת של המורה ללימוד, להעשרה ולהעמקה של הנלמד.
  • מימוש הכשרתו המקצועית של המורה על פי המדיניות של “אופק חדש.”
  • העמקת הפיתוח המקצועי של הצוותים החינוכיים באמצעות ליווי אישי, הדרכה ויעוץy הטמעת תרבות הערכה ומדידה.
  • גידול במספר המשתלמים.
  • שיפור ברמת שביעות הרצון של המשתלמים.
  • המשך הכשרת מורי בתי הספר העל יסודי כמורים מאמנים להצלחות.
  • העשרת המורים בכל הקשור למדינת ישראל בתחום הערכי, ציוני, אזרחי, היסטורי ודתיאנו מקדמים בברכה כל שיתוף פעולה לטובת קהילת עובדי ההוראה.

מילת סיום: אנו מזמינים אתכם, מורים, הורים, עובדי הוראה, תלמידים, יזמים, אנשי אקדמיה וחינוך וכל מי שיש לו רעיון, בקשה, יוזמה , חלום בנושאי חינוך, הוראה וקידום פרופסיונאלי לפנות אלינו וביחד נפעל יחד להגשים את החזון המשותף .

דרכי ההתקשרות:

02-5356897      :טלפון 02-5357756        :פקס pisgama@gmail.com

דוא ”ל  מנהלת הפסג”הpisgama1@gmail.com

דוא ”ל סגנית מנהלת הפסג”ה

אתר הבית של הפסג"ה https://www.eduil.org/ma-pisga/

מנהלת הפסג”ה- מירי אבן חן: 050-6202986

סגנית מנהלת הפסג”ה – יעל בזק: 052-6512103

אנו מבחינתנו מתחייבות לחזור לכל פנייה בכל נושא במהירות האפשרית ולסייע ככל שנוכל.

מירי אבן חן – מנהלתוכל צוות עובדי הפסג”ה

קבלת קהל:

יום א           '15.00-20.00יום ב         '9.00 – 13.00יום ג        '15.00 – 20.00יום ד        '16.00 – 20.00יום ה          09.00 – 13.00

צוות הבית של הפסג”ה

מירי אבן חן – מנהלתיעל בזק – סגנית

גיתית פלג- מדריכה – הגיל הרך, רכזת תקשובגליה מזור – מדריכה פדגוגיתסיגל יוסף – מדריכה בתי ספר

יעל אוברגוט-מעוז – מדריכה בתי ספר

ליבי ביטון – מדריכת התכנית “שיר לכל יום” ומדריכת תקשוב דגנית יפה-ארגז -רכזת הערכהאהובי סעד – מלווה השתלמויותיפית אשואל- רכזת מנהלתיתברכה חמו – מזכירה

כתובתנו:  ככר יהלום , מפלס תחתון (מעון אמונה לשעבר) ת.ד .20

רשימת השתלמויות לפיתוח מקצועי וההרשמה

לשנה”ל תשע”ז מפורסמות באתר האינטרנט של מרכז הפסג”ה eduil.org/ma-pisga

תרצו לשתף?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest

יש לך מה לומר?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שפן סלעים סורי

מחלקה: יונקים סידרה: שפנאים משפחה: שפניים סוג: שפן סלעים סורי זיהוי: פרסתן קטן, בגודל ארנבת, צבעו חום וזנבו קטן. אזורים: רוב חלקי ארץ ישראל מהחרמון

קרא עוד »

מועדוניות

רכז: טרם נבחר 3 מועדוניות ברשות משותפות חינוך- רווחה המלוות על ידי עו"ס. המועדונית משמשת בית שני  לילדים, אוהב ומכיל. הילדים מקבלים במסגרתה הזנה, העשרה,

קרא עוד »
ממלכתי ג

בית ספר תל"י – ממלכתי ג'

מנהלת: שרון אלמליח ביה”ס פועל זו השנה העשרים ושש- מספר התלמידים 723 . הצוות החינוכי מונה 31 אנשים: מחנכים, מורים מקצועיים ,2 מורות לחינוך מיוחד,

קרא עוד »
דילוג לתוכן